Tiếng Việt | English

Nét đẹp Bộ đội Cụ Hồ

Bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống; cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An còn tích cực phối hợp dân quân làm tốt công tác xã hội giúp dân.(Phạm Tên)

Tuần tra giữ bình yên biên giới
Bộ Sưu Tập Ảnh khác

Xem thêm