Tiếng Việt | English

10 sự kiện nổi bật năm 2018 của tỉnh Long An

Năm 2018 - năm bản lề quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020), đã khép lại với nhiều thành tựu trên các lĩnh vực. Báo Long An ghi nhận các sự kiện nổi bật về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội đã diễn ra trên địa bàn.

1.Tỉnh ủy tổ chức thành công Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020)
Bộ Sưu Tập Ảnh khác

Xem thêm