Tiếng Việt | English

Lễ hội Làm Chay - Nét đẹp truyền thống và hiện đại

Nhắc đến những lễ hội đầu xuân ở Long An, không thể nào không nhắc đến Lễ hội Làm Chay. Lễ hội là một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người dân Long An, là nơi bảo tồn những giá trị văn hóa tốt đẹp, là "dấu gạch nối" giữa hiện tại và quá khứ. Lễ hội Làm Chay nhằm tưởng nhớ các nghĩa sĩ và cầu siêu cho các vong linh.

Người tham gia lễ hội đông đúc dần tại khu vực tổ chức các hoạt động Lễ hội Làm Chay
Bộ Sưu Tập Ảnh khác

Xem thêm