Tiếng Việt | English

Làng nổi Tân Lập “khoác” áo mới

Số lượng khách đến tham quan Khu du lịch sinh thái Làng nổi Tân Lập (huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An) tăng lên hàng năm, đặc biệt là dịp cuối tuần, góp phần quảng bá, giới thiệu hình ảnh Long An, thúc đẩy KT-XH địa phương phát triển.Làng nổi Tân Lập được tỉnh đầu tư xây dựng năm 2003 với diện tích hơn 135ha, vùng đệm rộng 500ha. Giai đoạn đầu khai thác, lượng khách đến đây trung bình mỗi năm khoảng 10.000 lượt người. Tháng 6/2016, Công ty TNHH Du lịch Tháp Mười đầu tư, cải tạo, khai thác du lịch theo chủ trương kêu gọi xã hội hóa của UBND tỉnh, Làng nổi Tân Lập như khoác lên mình “chiếc áo mới”, khách đến tham quan ngày càng nhiều. Từ đầu năm 2018 đến nay, làng nổi đón nhận trên 50.000 lượt khách./. Thanh Mỹ

Tháng 6/2016, Làng nổi Tân Lập được Công ty TNHH Du lịch Tháp Mười vào đầu tư, cải tạo, khai thác du lịch theo chủ trương xã hội hóa của UBND tỉnh
Bộ Sưu Tập Ảnh khác

Xem thêm