Tiếng Việt | English

Sẽ nhớ mãi lớp 12 ơi!

Thời học sinh là một kỷ niệm đẹp nhất thời thanh xuân! (Mai Hương)

Tinh nghịch
Bộ Sưu Tập Ảnh khác

Xem thêm