Tiếng Việt | English

Sôi nổi các hoạt động trong Tháng Thanh niên 2019

Với chủ đề “Tuổi trẻ Long An tình nguyện vì cộng đồng”, 3 tuần qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh triển khai, thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên rất ý nghĩa nhằm hưởng ứng Tháng Thanh niên 2019. (Sông Măng)

Nhằm thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với thế hệ đi trước, tuổi trẻ đến thăm, tặng quà cựu cán bộ Đoàn qua các thời kỳ
Bộ Sưu Tập Ảnh khác

Xem thêm