Tiếng Việt | English

Nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông

Thời gian qua, nhiều tuyến đường được các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh quan tâm đầu tư bêtông, láng nhựa, cứng hóa, đáp ứng nhu cầu giao thương, đi lại của người dân. Tuy nhiên, hiện nay, ý thức của một bộ phận người dân còn kém, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Phóng viên Báo Long An ghi lại một số hình ảnh mất an toàn giao thông trên các tuyến đường.

Ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của một bộ phận người dân chưa cao
Bộ Sưu Tập Ảnh khác

Xem thêm