Tiếng Việt | English

Vùng quê đổi thay từng ngày

Diện mạo nông thôn của tỉnh đang từng ngày đổi thay, sản xuất nông nghiệp chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, hạ tầng KT-XH được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng lên. Đây là kết quả tương xứng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của người dân trong hành trình xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh./. (Văn Đát)

Diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới
Bộ Sưu Tập Ảnh khác

Xem thêm