Tiếng Việt | English

Đặc sắc Lễ hội Làm Chay

“Dù ai buôn bán bộn bề. Làm chay mười sáu nhớ về Tầm Vu.” Cứ đến mười sáu tháng Giêng âm lịch hàng năm tại thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An, đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh nô nức cùng về dự hội năm Đinh Dậu 2017.

Nghi thức thỉnh Tiêu Diện Đại Sĩ từ chùa Linh Phước về chùa Linh Võ (chùa Ông)
Bộ Sưu Tập Ảnh khác

Xem thêm