Tiếng Việt | English

Tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống cán bộ, chiến sĩ biên phòng

Cùng với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh còn chú trọng việc tăng gia sản xuất, bảo đảm cung cấp nguồn thực phẩm sạch tại chỗ nhằm cải thiện đời sống, sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ. (Trung Kiên)

Không chỉ bổ sung khẩu phần ăn cho cán bộ, chiến sĩ, Đồn Biên phòng Thuận Bình còn chia sẻ, hỗ trợ rau xanh cho người dân khu vực biên giới
Bộ Sưu Tập Ảnh khác

Xem thêm