Tiếng Việt | English

28/09/2020 - 15:02

“Dân vận khéo” trong cải cách thủ tục hành chính và xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Long An, phong trào “Dân vận khéo” trong cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) và xây dựng nông thôn mới (NTM) đã tạo được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

“Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới

Theo Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Cần Đước - Nguyễn Văn Hùng, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng NTM, đô thị văn minh được các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện quan tâm, qua đó huy động được sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị, khơi dậy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân chung tay xây dựng NTM.

Được sự tuyên truyền, vận động, người dân xã Phước Đông, huyện Cần Đước tự nguyện hiến đất, mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn

Xác định “Dân vận khéo” là một trong những yếu tố quyết định cho sự thành công trong xây dựng NTM, ngay từ khi bắt đầu triển khai chương trình, Ban Dân vận Huyện ủy Cần Đước tập trung chỉ đạo, hướng dẫn khối dân vận xã phối hợp các tổ chức chính trị, đoàn thể xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động để hội viên, đoàn viên và nhân dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm trong việc đóng góp sức người, sức của cùng tham gia xây dựng NTM; lồng ghép nội dung xây dựng NTM vào các cuộc họp, sinh hoạt của các chi tổ hội, đoàn thể, tùy theo chức năng, nhiệm vụ để xây dựng các mô hình phù hợp, hiệu quả.

Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận từ huyện đến cơ sở thường xuyên được kiện toàn và đổi mới các nội dung tuyên truyền theo hướng gần dân, sát dân, lắng nghe, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để có biện pháp giúp đỡ phù hợp.

Để nâng cao hiệu quả công tác “Dân vận khéo”, các cấp ủy Đảng, chính quyền, hệ thống dân vận trong huyện luôn chú trọng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, các địa phương tổ chức để nhân dân tham gia ý kiến vào việc xây dựng đề án, quy hoạch tổng thể; các dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nhằm thực hiện các mục tiêu của chương trình xây dựng NTM; đóng góp ý kiến vào việc xây dựng cơ chế huy động sự đóng góp, tham gia của nhân dân.

Đến nay, toàn huyện đã có 12 xã được công nhận đạt xã NTM; các xã còn lại đạt trung bình 17,8 tiêu chí; 100% hộ dân có điện thắp sáng; 100% xã có đường ô tô đến trung tâm; 100% trường học, trạm y tế được xây dựng kiên cố.

Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở các địa phương, đơn vị; biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào. Qua 5 năm triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” từ năm 2016 cho đến nay, đã có 408 tập thể và 977 cá nhân được khen thưởng các cấp trên mọi lĩnh vực.

Nhận thức được vai trò vừa là chủ thể thực hiện vừa là người thụ hưởng của chương trình, nhân dân trong huyện phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng NTM bằng những việc làm cụ thể: Tham gia các phong trào làm đường giao thông nông thôn, giúp nhau giảm nghèo, phát triển kinh tế gia đình, xây dựng gia đình văn hóa,... Cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp xây dựng đường làng, ngõ xóm, đường giao thông nông thôn, công trình thủy lợi, cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống, sản xuất.

Tiêu biểu là xã Phước Đông đã vận động nhân dân đóng góp trên 4,6 tỉ đồng để sửa chữa, nâng cấp 11 tuyến đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa và chỉnh trang nhà ở. Xã vận động nhân dân hiến 34.000m2 đất để mở rộng đường giao thông nội đồng, đường giao thông nông thôn, xây dựng công trình cơ sở hạ tầng theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Phó Bí thư  Đảng ủy xã – Nguyễn Minh Hoàng cho biết: “Đảng ủy xã còn lãnh đạo các chi bộ tăng cường tuyên truyền nhằm vận động, huy động nguồn lực 100% từ nhân dân. Qua đó, người dân tự đóng góp đầu tư nâng cấp mở rộng thêm 8 tuyến đường giao thông nông thôn với quy cách 3m, tổng chiều dài trên 7.600m, kinh phí trên 2,4 tỉ đồng; người dân hiến trên 22.800m2 đất,... Ngoài ra, địa phương thực hiện giải tỏa hành lang an toàn giao thông, vệ sinh môi trường hiệu quả”.

“Dân vận khéo” trong cải cách thủ tục hành chính

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Cần Giuộc, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân, các phong trào thi đua "Dân vận khéo" được triển khai rộng khắp nhiều lĩnh vực và đạt những kết quả đáng ghi nhận.

Có thể nói, trong quá trình thực hiện, các mô hình "Dân vận khéo" huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Các phong trào thi đua Dân vận khéo góp phần củng cố hệ thống chính trị, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; nhiều mô hình góp phần đẩy mạnh CCTTHC, nâng cao trách nhiệm và ý thức của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện công vụ, hết lòng phục vụ nhân dân.

Bước đột phá trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại huyện Cần Giuộc mang lại sự hài lòng cho người dân 

Theo Ban Dân vận Huyện ủy Cần Giuộc, "Dân vận khéo" đã trở thành phong trào thi đua trong đội ngũ cán bộ và quần chúng nhân dân, góp phần tích cực vào thành công trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Trong đó, lãnh đạo huyện đặc biệt quan tâm thực hiện công tác CCTTHC.

Các TTHC được niêm yết công khai theo hướng đơn giản hóa; thời gian giải quyết các thủ tục được rút ngắn; chế độ công chức, công vụ được quan tâm thực hiện; nhận thức và hiểu biết của người dân về các TTHC được nâng lên. Địa phương triển khai mô hình chính quyền thân thiện cho tất cả cán bộ, công chức. Từ đó, cán bộ, công chức có sự chuyển biến tích cực về nhận thức, có trách nhiệm với dân, tôn trọng dân, thực hiện nghiêm Luật Cán bộ, công chức,...

Công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đúng quy định theo cơ chế một cửa. Kết quả thực hiện công tác CCTTHC trong năm 2019, số lượng hồ sơ tiếp nhận cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện là 5.361 hồ sơ, giải quyết đạt 100%. Số lượng hồ sơ tiếp nhận cơ chế một cửa liên thông là 45.734 hồ sơ, trong đó lĩnh vực đất đai 39.478 hồ sơ và lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm 6.256 hồ sơ.

Ngoài ra, trên lĩnh vực trích đo, cung cấp thông tin dữ liệu địa chính là 16.406 hồ sơ, hồ sơ đã giải quyết đúng hạn là 98,58%.

Công tác cải cách thủ tục hành chính được đặc biệt quan tâm

Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, đội ngũ cán bộ Trung tâm Hành chính công huyện Cần Giuộc tích cực rèn luyện, nêu cao tinh thần, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi đến giao dịch tại bộ phận một cửa.

Tại Trung tâm Hành chính công huyện Cần Giuộc, có rất đông người dân đến yêu cầu làm các thủ tục, giấy tờ. Dù tiếp xúc với khá nhiều hồ sơ nhưng cán bộ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả (bộ phận một cửa) vẫn luôn niềm nở tvà xử lý nhanh công việc cho người dân.

Theo đó, bộ phận một cửa, một cửa liên thông tổ chức nơi làm việc sạch đẹp, thân thiện; đội ngũ cán bộ, công chức có lề lối làm việc, thái độ phục vụ tận tình khi tiếp nhận hồ sơ của người dân. Tại bộ phận này cũng niêm yết đầy đủ các loại giấy tờ, TTHC cần thiết để người dân tiện theo dõi, thực hiện. Trong quá trình làm việc, nếu người dân có thắc mắc thì cán bộ trực tiếp giải đáp, hướng dẫn tận tình, không gây phiền hà, không để người dân phản ánh. 

Ông Phạm Văn Sơn, ấp Tân Chánh, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, chia sẻ: “Khi đến Trung tâm Hành chính công huyện để giải quyết công việc, cán bộ tiếp nhận và xử lý hồ sơ của người dân với thái độ lịch sự, vui vẻ, tác phong chuyên nghiệp. Tôi rất hài lòng và hy vọng cơ quan hành chính nào cũng có thể phục vụ người dân tốt như thế”.

Được biết, nhiều năm qua, Trung tâm Hành chính công huyện luôn là đơn vị tiêu biểu trong thực hiện "Dân vận khéo" khi giải quyết TTHC cho người dân. Theo Giám đốc Trung tâm Hành chính công huyện Cần Giuộc – Trần Thị Thanh Phương, trung tâm quán triệt đến từng cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công vụ phải có thái độ gần gũi, thân thiện, xây dựng được hình ảnh người cán bộ gần dân, học dân. Chủ động hướng dẫn, giải thích về các quy định, TTHC, không gây phiền hà, sách nhiễu cho dân. Thời gian qua Trung tâm luôn thực hiện tốt các nội dung đã đăng ký, không để xảy ra trường hợp nào người dân khiếu nại, tố cáo về thái độ làm việc của cán bộ, công chức khi tiếp nhận, xử lý hồ sơ”.

Những hiệu quả mang lại từ phong trào “Dân vận khéo” trong CCTTHC ở huyện Cần Giuộc và XDNTM ở huyện Cần Đước đã ngày càng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Hùng Thanh

Chia sẻ bài viết