Tiếng Việt | English

14/07/2020 - 18:20

8 tỉnh, thành phố Tây Nam bộ: Tăng và duy trì thứ hạng cao về chỉ số cải cách hành chính

Chiều 14/7, Cụm thi đua các tỉnh, thành Tây Nam bộ tổ chức Hội nghị Sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 tại Long An. Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ - Nguyễn Văn Thủy đến dự.

 Sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2020 của Cụm Tây Nam bộ 

6 tháng đầu năm 2020, các Sở Nội vụ Cụm Tây Nam bộ chủ động tổ chức thực hiện các nội dung giao ước thi đua của Cụm và đạt nhiều kết quả. Các Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2020; phối hợp các sở, ngành đánh giá, xếp hạng và tham mưu UBND tỉnh công bố kết quả Chỉ số CCHC các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và cấp huyện năm 2019. Chỉ số CCHC cấp tỉnh, trong cụm có 8 tỉnh, thành phố tăng hạng và tiếp tục giữ thứ hạng cao so với năm 2018. Trong đó, Đồng Tháp giữ hạng 3; Long An tăng 2 bậc, xếp hạng 5; Sóc Trăng tăng 5 bậc, xếp hạng 19;...

Các Sở Nội vụ thẩm định, tham mưu thực hiện tinh giảm biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ; giải quyết nghỉ hưởng chính sách theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ theo đúng quy định. Theo đó, Đồng Tháp phê duyệt 138 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức,… và 22 trường hợp nghỉ; Trà Vinh tinh giảm biên chế 165 người; Sóc Trăng tinh giảm biên chế 168 người;…

Ngoài ra, các Sở Nội vụ tham mưu UBND cấp tỉnh ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020; kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức xã trên địa bàn tỉnh, thành phố theo Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Trong đó, Sóc Trăng phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 dự kiến đào tạo 4 tiến sĩ, mở 143 lớp đào tạo, bồi dưỡng với tổng kinh phí trên 18 tỉ đồng.

Sở Nội vụ Tiền Giang nhận cờ thi đua của Bộ Nội vụ

Bên cạnh đó, các Sở Nội vụ trong cụm tổ chức triển khai ứng dụng phần mềm văn phòng điện tử và chữ ký số, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh “Chính quyền điện tử’ và “Văn phòng không giấy”; đồng thời ứng dụng phần mềm một cửa điện tử và công khai tiến độ giải quyết hồ sơ hành chính trên Cổng DVCTT của tỉnh. Trong đó, tỉnh Bến Tre có 81/81 thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ thực hiện cấp độ 3 (qua môi trường mạng đạt tỷ lệ 100%).

Sở Nội Vụ Cần Thơ, Bến Tre, Long An nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Cụm đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, trong đó các nhiệm vụ trọng tâm gồm: Rà soát lại công việc theo các chương trình, kế hoạch của năm để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện sát với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của ngành; rà soát kết quả thực hiện nội dung Bản tiêu chuẩn chấm điểm thi đua năm 2020 để xây dựng kế hoạch thực hiện hiệu quả trong những tháng còn lại; tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch cụ thể của từng tỉnh, thành phố;…

Dịp này, Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang nhận Cờ thi đua của Bộ Nội vụ về đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua ngành Nội vụ năm 2019 Cụm thi đua các tỉnh, thành miền Tây Nam bộ; Sở Nội vụ Cần Thơ, Bến Tre, Long An nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về đã có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực chính quyền địa phương năm 2019./.

Ngọc Sương

Chia sẻ bài viết