Tiếng Việt | English

10/12/2015 - 10:56

Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Long An khóa VIII:

Báo cáo tiếp thu, giải trình kiến nghị của cử tri trước kỳ họp

Sáng ngày 10-12-2015, kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa VIII bước sang ngày làm việc thứ 3. Trong buổi sáng, trước khi tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn một số sở, ngành tỉnh liên quan, đại biểu tập trung tại hội trường nghe báo cáo giải trình, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại biểu trước và sau kỳ họp thứ 13, trước kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa VIII.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Nguyễn Thanh Nguyên giải trình kiến nghị của cử tri

Trước và sau kỳ họp thứ 13, đại biểu HĐND tỉnh ghi nhận trên 750 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri; trước kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh ghi nhận hơn 350 lượt ý kiến, được tổng hợp lại gần 100 ý kiến chung. UBND tỉnh đã có văn bản phân công các sở, ngành tỉnh và địa phương liên quan trực tiếp báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến cử tri.

Tại kỳ họp này, UBND tỉnh báo cáo một số vấn đề lớn, trọng tâm mà đại biểu và cử tri quan tâm, liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn; giao thông vận tải, công tác đầu tư, quản lý các công trình kết cấu hạ tầng, quản lý dự án đầu tư,…

Liên quan đến vấn đề phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, cử tri kiến nghị các ngành chức năng tăng cường giải pháp về khuyến nông và kiểm tra chất lượng hàng nông sản, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, xây dựng thương hiệu hàng hóa cho nông sản. UBND tỉnh xác định đây là công việc trọng tâm, thường xuyên của các sở, ngành tỉnh và là trách nhiệm của mọi người dân, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo quyết liệt hơn về công tác này thời gian tới, nhất là việc sử dụng chất cấm trong sản xuất nông nghiệp.

Các vấn đề liên quan đến lĩnh vực y tế như nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh, vận động toàn dân tham gia bảo hiểm y tế, kiểm tra chất lượng dịch vụ y tế tư nhân, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân,… Sở y tế đã có báo cáo giải trình cụ thể đến các đại biểu. Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Y tế tiếp thu và nâng cao trách nhiệm hơn nữa trong thực hiện các vấn đề này…/.

Thanh Hiểu

Chia sẻ bài viết