Tiếng Việt | English

09/12/2015 - 17:18

Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh Long An khóa VIII:

HĐND tỉnh Long An thông qua 17 nghị quyết

Chiều ngày 9-12-2015, với 100% đại biểu có mặt tán thành, kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh Long An khóa VIII đã thông qua 17 nghị quyết (NQ)