Tiếng Việt | English

09/12/2015 - 17:18

Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh Long An khóa VIII:

HĐND tỉnh Long An thông qua 17 nghị quyết

Chiều ngày 9-12-2015, với 100% đại biểu có mặt tán thành, kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh Long An khóa VIII đã thông qua 17 nghị quyết (NQ) quan trọng.

Biểu quyết thông qua nghị quyết

NQ về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước (NSNN) cho các huyện, thị xã, thành phố giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Long An; phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách tỉnh năm 2014; phân bổ chi ngân sách địa phương năm 2016 và số bổ sung ngân sách tỉnh cho ngân sách các huyện, thị xã, thành phố; thực hiện dự toán NSNN năm 2015 và dự toán NSNN năm 2016.

NQ về tỷ lệ (%) phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ; điều chỉnh, bổ sung NQ số 130/2013/NQ-HĐND ngày 6/12/2013 của HĐND tỉnh về mức thu và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; trích ngân sách tỉnh năm 2016 chuyển sang Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh bổ sung nguồn vốn cho vay; trích ngân sách tỉnh năm 2016 bổ sung cho Quỹ Giải quyết việc làm, Quỹ Hỗ trợ nông dân, bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Hỗ trợ hợp tác xã.

NQ về kết quả thực hiện xây dựng cơ bản năm 2015, kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2016 (trong đó có danh mục kêu gọi xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường năm 2016).

NQ về giao dự toán thu, chi từ nguồn thu hoạt động sổ xố kiến thiết năm 2016 (trong đó có việc sử dụng vốn xổ số kiến thiết đầu tư các công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn); tạm ứng vốn kho bạc nhà nước năm 2016; phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và tổng mức NSNN cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2016.

* Ngày 10-12-2015, kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa VIII sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với một số sở ngành, tỉnh./.

Thanh Hiểu

Chia sẻ bài viết