Tiếng Việt | English

11/06/2021 - 10:30

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp - Đợt "ra quân" của nhiều hình thức tuyên truyền

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao, công tác tuyên truyền bầu cử đã được các cấp, các ngành, đoàn thể, cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Long An triển khai bằng nhiều hình thức phong phú. Điều này đã tạo khí thế sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần để cuộc bầu cử trở thành ngày hội toàn dân và thành công tốt đẹp.

Xác định công tác tuyên truyền cần phải chủ động đi trước một bước nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong hệ thống chính trị, cộng đồng dân cư, góp phần để công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp đạt kết quả tốt đẹp. Vì vậy, các cấp, các ngành, đoàn thể trong tỉnh triển khai thông tin, tuyên truyền kịp thời, đồng bộ, đúng định hướng chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh.

Công tác tuyên truyền đa dạng, đậm nét, có trọng tâm, trọng điểm

Theo Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Trưởng tiểu ban Thông tin, tuyên truyền - Nguyễn Bá Luân, trong tuyên truyền bầu cử thể hiện được sự chủ động, sáng tạo, xây dựng các sản phẩm báo chí đăng tải trên báo chí; Cổng/Trang thông tin điện tử tỉnh; trang Chính quyền điện tử tỉnh Long An (trên mạng xã hội Zalo). Nội dung tuyên truyền như mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, quy định pháp luật về bầu cử, quy trình bỏ phiếu; hỏi - đáp về bầu cử; danh sách, chương trình hành động của những người ứng cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; công tác tiếp xúc cử tri của người ứng cử; phản ánh khá chi tiết công tác chuẩn bị, tâm tư, nguyện vọng của cử tri trong tỉnh; tuyên truyền giúp cử tri hiểu rõ hơn về ngày hội non sông gắn với thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi tham gia bỏ phiếu;…

Phục vụ công tác tuyên truyền về ngày hội lớn, Báo Long An đã thực hiện 284 tin, bài viết, 5 chùm ảnh, 6 video clip, 12 inforgraphic, 2 longform, 200 tin, bài trên mạng xã hội, xuất bản 1 ấn phẩm đặc biệt số cuối tháng 5/2021. Báo Long An mở và duy trì chuyên trang, chuyên mục “Chào mừng bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” và chạy chân trang tuyên truyền thời gian bầu cử; thực hiện 33 chuyên trang, mục tuyên truyền về bầu cử trên báo in. Trong đó, có 14 trang tuyên truyền giới thiệu danh sách, chương trình hành động và 19 trang tuyên truyền những điểm mới về bầu cử. Ngoài ra, báo in còn đăng tải nhiều bài viết của lãnh đạo tỉnh “chấp bút” và 2 phóng sự ảnh.

Treo băng rôn, cờ tuyên truyền bầu cử ở TP.Tân An

Đặc biệt, Báo điện tử - Báo Long An mở chuyên đề và dòng sự kiện, đăng chuyên mục Hỏi - đáp về bầu cử; thực hiện các clip tuyên truyền; sản xuất các sản phẩm báo chí (inforgraphic, longform,...) cập nhật nhanh chóng, kịp thời, chính xác các thông tin trong nước, trong tỉnh về bầu cử. Mạng xã hội, Fanpage Facebook Báo Long An và trên mạng xã hội Zalo đã chia sẻ đăng hình ảnh, tiểu sử, chương trình hành động ứng cử viên ĐBQH và ĐB HĐND tỉnh; cho Thông tấn xã Việt Nam chạy mục Bầu cử trên nền tảng Báo điện tử Long An,...

Đài Phát thanh và Truyền hình Long An đã phát thanh 215 tiết mục (lồng ghép trong chương trình thời sự sáng, trưa, chiều), 97 chuyên mục, 18 câu chuyện xóm làng. Kênh truyền hình: 186 tin, tin phát biểu, ghi nhanh, phóng sự ngắn, 9 chuyên mục “Tiến tới bầu cử ĐBQH và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” và thực hiện 3 số phát sóng các chương trình hành động của 14 ứng cử viên ĐBQH. Ngoài ra, trên website, Youtube của Đài còn quảng bá các khẩu hiệu và đăng các tin, bài có nội dung liên quan đến cuộc bầu cử ở cả 2 lĩnh vực phát thanh và truyền hình.

Công tác tuyên truyền thông qua hình thức vãng gia của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong tỉnh

Hệ thống truyền thanh cấp huyện hoạt động ổn định, tổ chức tuyên truyền 2.825 tin, bài, tiểu phẩm về bầu cử. Đồng thời mở tiết mục “Tiến tới bầu cử QH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” để tuyên truyền hàng ngày và tập trung cao điểm trong tuần trước và trong ngày bầu cử.

Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam cấp xã phối hợp UBND cùng cấp thường xuyên phối hợp các tổ chức thành viên, các ngành, các nhóm nòng cốt ở cơ sở thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình thức như treo panô, băng rôn, khẩu hiệu, màn hình led, xe thông tin lưu động với tổng thời lượng trên 20.000 giờ. Bên cạnh đó, còn xây dựng các tin, bài hỏi - đáp về bầu cử và câu chuyện truyền thanh trên hệ thống truyền thanh. Ngoài ra, công tác tuyên truyền còn được thực hiện lồng ghép trong các cuộc họp sinh hoạt chi, tổ hội, vãng gia của các ngành, tổ chức chính trị - xã hội, trong các cuộc tiếp xúc cử tri, lấy ý kiến nơi cư trú đối với người ứng cử, công tác vận động bầu cử...

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Trưởng tiểu ban Thông tin, tuyên truyền - Nguyễn Bá Luân đánh giá: Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền đa dạng các hình thức tuyên truyền, tuyên truyền đậm nét, có trọng tâm, trọng điểm về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị, hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần bảo đảm để cuộc bầu cử được thực hiện dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, thật sự là ngày hội của toàn dân và thành công tốt đẹp./.

Quang Nguyên

Chia sẻ bài viết