Tiếng Việt | English

17/09/2020 - 16:57

Mộc Hóa: Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu

Qua làm việc với UBND huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An vào ngày 17/9, Đoàn Kiểm tra liên ngành tỉnh về cải cách hành chính (CCHC) năm 2020 nhận định: Bên cạnh những kết quả, địa phương còn một số hạn chế như niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính (TTHC) chưa đúng theo quy định.

Cuộc làm việc giữa Đoàn Kiểm tra liên ngành với huyện Mộc Hóa

Đồng thời, việc tiếp nhận hồ sơ còn dư thành phần thủ tục; tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích còn ít;  thực hiện rà soát TTHC chưa thật sự chuyên sâu;…

Đại diện lãnh đạo UBND huyện Mộc Hóa cho biết thêm, cùng với những hạn chế trên, hiện nay, địa phương còn một số tồn tại, nhất là công tác chỉ đạo, điều hành CCHC có lúc, có nơi chưa sâu sát; vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện công tác CCHC ở một số cơ quan, đơn vị chưa được nâng cao.

Ngoài ra, trang thiết bị, cơ sở vật chất tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hồ sơ cấp xã xuống cấp chưa được sửa chữa, thay thế kịp thời do nguồn vốn ngân sách còn hạn hẹp. Nguồn nhân lực, cơ sở vật chất phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin của huyện và xã còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu.

Phó Trưởng Đoàn kiểm tra liên ngành CCHC năm 2020 tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trần Kỳ Đức yêu cầu địa phương sớm có kế hoạch, giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trên. Đặc biệt, địa phương cần tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ CCHC, tập trung rà soát các nhiệm vụ trong kế hoạch CCHC năm 2020 của đơn vị.

Song song đó, địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn để nâng số lượng hồ sơ nộp trực tuyến; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn việc tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ qua mạng, dịch vụ bưu chính công ích cho người dân, doanh nghiệp;.../.

Sông Măng

Chia sẻ bài viết