Tiếng Việt | English

24/08/2015 - 16:04

Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 với sự nghiệp đổi mới

Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của đường lối cách mạng đúng đắn, sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sáng nay (24/8), tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hơp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam với sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển (1945-2015). Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh tới dự.

Toàn cảnh hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, Cách mạng Tháng Tám 1945 và việc thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là thành quả của quá trình đấu tranh lâu dài, đầy hi sinh gian khổ của nhân dân Việt Nam, là thắng lợi của chủ nghĩa yêu nước, khát vọng độc lập tự do của nhân dân ta, thắng lợi của đường lối cách mạng đúng đắn, sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

“Tình hình thế giới hiện nay đang có những biến chuyển sâu sắc, khó đoán định, đất nước ta đang đứng trước nhiều cơ hội thuận lợi, song cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức đan xen đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy cao độ tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, các giá trị lịch sử và tinh thần bất diệt của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đưa đất nước ta phát triển nhanh và bền vững hơn”, ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh.

Các tham luận tại hội thảo ôn lại những sự kiện vĩ đại nhất trong lịch sử hào hùng của dân tộc ta, đồng thời đi sâu thảo luận và làm rõ hơn tầm vóc, ý nghĩa lịch sử trọng đại của Cách mạng Tháng Tám 1945 và Quốc khánh 2/9, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đại biểu cho rằng, hơn lúc nào hết, trong giai đoạn hiện nay, cần tiếp tục vận dụng hiệu quả các bài học phát huy cao độ lòng yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, dĩ bất biến, ứng vạn biến…

Trước hết, cần tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, chống những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, xa dân, lấy yếu tố xây dựng con người làm trung tâm, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội thời gian qua./.

Lưu Huyền/VOV - Trung tâm Tin
 

Chia sẻ bài viết