Tiếng Việt | English

25/07/2021 - 09:10

Cải thiện chỉ số PAPI: Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu

Những năm qua, Long An quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương tập trung nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI). Qua đó, góp phần cải thiện chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp, nâng cao tinh thần phục vụ của người dân, tăng cường công khai, minh bạch và chất lượng giải trình của các tổ chức công.

Nhiều chỉ số thành phần tăng

Năm 2020, Chỉ số PAPI của tỉnh đạt 42,67/80 điểm, xếp hạng thứ 34/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, tăng 20 bậc so với năm 2019. Điều phấn khởi, tỉnh có 2/8 chỉ số thành phần được đánh giá đạt điểm thuộc trong nhóm cao nhất (16 tỉnh) là kiểm soát tham nhũng trong khu vực công (đạt 7,63 điểm, hạng 4/63 tỉnh, thành phố) và thủ tục hành chính (TTHC) công (đạt 7,6 điểm, hạng 11/63 tỉnh, thành phố).

“Đạt được kết quả cao trong chỉ số kiểm soát tham nhũng khu vực công là nhờ tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản có liên quan về phòng, chống tham nhũng bằng nhiều hình thức để người dân biết, thực hiện giám sát; phát huy vai trò giám sát của HĐND, UBMTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp và người dân trong công tác phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, để có được thành tích nổi bật ở chỉ số TTHC công là nhờ tỉnh tập trung thực hiện tốt cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC, nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích” - Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trần Kỳ Đức thông tin.

Niêm yết thủ tục hành chính công khai, minh bạch

Theo ông Nguyễn Văn Vũ (xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An), hiện nay, tình trạng “tham nhũng vặt” trên địa bàn tỉnh giảm rõ rệt, nhất là việc đưa và nhận hối lộ tại bộ phận “một cửa” hay phải “chi thêm tiền” để người thân trong gia đình được chăm sóc, điều trị tốt hơn ở các bệnh viện.

“Tôi rất hài lòng với TTHC công của tỉnh hiện nay, nhất là từ khi đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC. Ngoài nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, tôi có thể nộp qua kênh Zalo Chính quyền điện tử tỉnh được tích hợp vào phần mềm Một cửa điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Trung tâm Hành chính công cấp huyện. Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, tôi chỉ cần ngồi ở nhà, truy cập vào trang web có địa chỉ: Zalo.me/cqdtlongan là có thể tra cứu thông tin TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ của mình” - ông Nguyễn Văn Thoại (thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức) chia sẻ.

Bên cạnh 2 chỉ số thành phần được đánh giá đạt điểm thuộc trong nhóm cao nhất như trên, năm 2020, tỉnh có thêm 4 chỉ số thành phần tăng 1,38 điểm so với năm 2019: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở (tăng 0,46 điểm thuộc nhóm trung bình cao); trách nhiệm giải trình của người dân (tăng 0,25 điểm thuộc nhóm thấp nhất); kiểm soát tham nhũng trong khu vực công (tăng 0,53 điểm thuộc nhóm cao nhất) và TTHC công (tăng 0,14 điểm thuộc nhóm cao nhất).

Tiếp tục cải thiện chỉ số PAPI

Năm 2020, mặc dù Chỉ số PAPI của tỉnh tăng 20 bậc so với năm 2019 nhưng vẫn còn nằm thứ 2 trong nhóm đạt điểm trung bình thấp (15 tỉnh), xếp hạng thứ 8 trong các tỉnh Vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Điều đáng nói, Chỉ số PAPI hàng năm tăng, giảm không ổn định, chưa thể hiện được tính bền vững trong từng chỉ số nội dung thành phần.

Giải quyết đúng hạn hồ sơ thủ tục hành chính là một trong những giải pháp quan trọng nâng cao sự hài lòng của người dân

Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trần Kỳ Đức, để tiếp tục cải thiện Chỉ số PAPI, tỉnh sẽ tăng cường vai trò, trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, nhất là thực hiện cải cách TTHC, đơn giản hóa TTHC theo quy định; triển khai, thực hiện tốt chính quyền điện tử, kịp thời rà soát, cập nhật thông tin trên cổng/trang thông tin điện tử của tỉnh và của các cơ quan, đơn vị để người dân có nhu cầu tiếp cận, nắm bắt thông tin về hoạt động của cơ quan nhà nước ở địa phương.

Song song đó, tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ, công chức và người dân về Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, các nội dung, vấn đề mà người dân có quyền được biết, được bàn, được tham gia thực hiện hoặc kiểm tra, giám sát việc thực hiện; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, chống phiền hà, sách nhiễu trong lĩnh vực y tế, giáo dục,…

“Bên cạnh tạo điều kiện thuận lợi để người dân tìm hiểu các thông tin về chính sách, pháp luật hữu ích từ chính quyền, địa phương thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, nâng cao trách nhiệm giải trình với người dân trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước;...” - Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường - Nguyễn Văn Vũ thông tin.

Hàng năm, trên cơ sở đánh giá của người dân về hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ công, Chỉ số PAPI giúp chính quyền các cấp biết được kết quả đã đạt cũng như những mặt tồn tại, hạn chế ở một số nội dung, lĩnh vực. Từ đó, chính quyền các cấp tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt, khắc phục những tồn tại, hạn chế, kịp thời điều chỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong công tác điều hành, quản lý nhà nước./.

Chỉ số PAPI được xác định trên 8 chỉ số lĩnh vực nội dung và 28 nội dung thành phần. Mỗi chỉ số nội dung được xác định 10 điểm, tổng số điểm của Chỉ số PAPI là 80 điểm. Năm 2020, Quảng Ninh đứng đầu 63 tỉnh, thành phố với 48,811 điểm. Long An xếp vị trí 34/63 tỉnh, thành phố với 42,67 điểm, tăng 20 bậc so với năm 2019 (xếp vị thứ 54/63 tỉnh, thành phố). Lâm Đồng có điểm thấp nhất, 38,623 điểm.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết