Tiếng Việt | English

11/11/2016 - 22:47

Cần có nhiều bài phản biện trên báo Long An

Việc tuyên truyền các chuyên trang địa phương trên Báo Long An trong thời gian qua thật sự góp phần làm phong phú nội dung lẫn hình thức của tờ báo, từng bước đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc gần xa.

Chiều ngày 11/11, Báo Long An tổ chức đánh giá chuyên trang tuyên truyền các huyện, thị xã, thành phố. Tham dự cuộc họp có đại diện Thường trực, Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy.


Cuộc họp đánh giá chuyên trang tuyên truyền các huyện, thị xã, thành phố trên Báo Long An

Thời gian qua, từ sự phối hợp khá chặt chẽ với các địa phương, Báo Long An tổ chức thực hiện đạt hiệu quả bước đầu chuyên trang tuyên truyền các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Nội dung chuyên trang thông tin tập trung vào việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh – quốc phòng, hoạt động của hệ thống chính trị, những vấn đề thời sự,… của địa phương. Nhiều tin, bài phản ánh kịp thời, mang tính phát hiện, phản biện, đó là kênh thông tin chính thống giúp lãnh đạo địa phương kiểm tra, xử lý,  đồng thời có định hướng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Bên cạnh những kết quả, chuyên trang tuyên truyền các huyện, thị xã, thành phố còn những hạn chế: Chưa phong phú về thể loại, bài mang tính phát hiện, phản biện chưa nhiều,....


Đại biểu tham gia đóng góp ý kiến nội dung chuyên trang địa phương

Theo ý kiến của một số lãnh đạo địa phương, Báo Long An cần tăng nhiều hơn nữa mảng đề tài nội chính, phản ánh tâm, tư nguyện vọng của người dân; tăng lượng bài viết liên quan đến cuộc sống đời thường, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao trong và ngoài tỉnh.

Lãnh đạo các địa phương tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên phụ trách địa bàn hoàn thành tốt nhiệm vụ; hỗ trợ kinh phí thực hiện chuyên trang, đồng thời có biện pháp phối hợp đưa Báo Long An về cơ sở theo tinh thần Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 18 – CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng./.

Phong Nhã – Hùng Anh

Chia sẻ bài viết