Tiếng Việt | English

10/11/2015 - 15:07

Long An

Cần Đước bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối tượng 4

Sáng ngày 10/11/2015, Ban Thường vụ Huyện ủy Cần Đước, tỉnh Long An tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện đối tượng 4 do Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý gồm các đồng chí Huyện ủy viên, bí thư, phó bí thư khối các cơ quan huyện, thường trực HĐND huyện, trưởng phó các phòng ban huyện, bí thư, phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong huyện.

 Quang cảnh lớp học

Nội dung cập nhật, bồi dưỡng gồm 7 chuyên đề: Đổi mới nhận thức về Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam với những thành tựu và thách thức; học tập Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng và tu dưỡng đạo đức cách mạng trong tình hình hiện nay; đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế của Đảng và nhà nước ta; nội dung cơ bản trong đường lối chính sách phát triển kinh tế Việt Nam hiện nay; vấn đề mới trong đường lối, chính sách phát triển văn hóa, giải quyết các vấn đề xã hội của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong công tác đổi mới; chiến lược quốc phòng - an ninh bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới; cải cách hành chính và xây dựng đạo đức công vụ cho cán bộ công chức.

Lớp học được Huyện ủy Cần Đước tổ chức trong 2 đợt: Đợt 1 từ ngày 10 đến 13/11/2015 và đợt 2 từ ngày 16 đến 19/11/2015./.

CTV Cẩm Tú-Phan Lắm

Chia sẻ bài viết