Tiếng Việt | English

21/07/2015 - 11:35

Cần Đước: Sẵn sàng khai mạc Đại hội Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Pano cổ động, tuyên truyền Đại hội Đảng

Đảng bộ huyện Cần Đước xác định: Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa đặc biệt không chỉ đối với tổ chức Đảng cơ sở, đảng viên mà có ý nghĩa quan trọng đối với tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương.

Đại hội sẽ đánh giá một cách toàn diện tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo xây dựng, phát triển kinh tế phù hợp với giai đoạn mới.

Chính vì ý nghĩa đặc biệt quan trọng đó nên công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020 đã được Ban thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ và các bộ phận liên quan chuẩn bị tích cực chu đáo với phương châm Đại hội Đảng bộ huyện phải được tổ chức thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo đảm tăng cường đoàn kết, an toàn, tiết kiệm, không phô trương, hình thức; phát huy cao nhất trí tuệ,trách nhiệm của tổ chức Đảng, đảng viên và nhân dân.

Đại hội lần này, đại biểu sẽ thảo luận đưa ra mục tiêu tổng quát cho cả nhiệm kỳ, đó là: Đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp-thương mại dịch vụ-nông nghiệp đồng bộ và bền vững. Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội và bảo vệ môi trường, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Tăng cường quốc phòng-an ninh, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; Phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đại hội cũng thảo luận Quyết nghị 2 Chương trình đột phá là: Chương trình phát triển sản xuất nông nghiệp chất lượng cao và bền vững. Chương trình đầu tư khai thác nguồn nước phục vụ sinh hoạt trên địa bàn huyện và một công trình trọng điểm là Công viên văn hóa huyện Cần Đước.

Đảng bộ và nhân dân địa phương phấn đấu để Cần Đước phát triển xứng đáng là huyện anh hùng, huyện điểm điển hình về văn hóa của tỉnh, góp phần vào nguồn động lực phát triển kinh tế của tỉnh vào năm 2020.

Đảng bộ Cần Đước có 38 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 28 đảng bộ (17 đảng bộ xã, thị trấn, 11 đảng bộ cơ sở khối cơ quan) và 10 chi bộ trực thuộc Huyện ủy.

Theo kế hoạch, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Cần Đước lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020 chính thức diễn ra trong 3 ngày 29, 30, 31-7-2015 với sự tham dự của 220 đại biểu. Hiện nay, công tác chuẩn bị đại hội đã được hoàn tất, đúng kế hoạch và hướng dẫn cấp trên, Ban Tổ chức Đại hội, các tiểu ban tiếp tục rà soát, hoàn thiện các công việc cuối cùng để đại hội diễn ra thành công tốt đẹp./.

Kim Khánh 

Chia sẻ bài viết