Tiếng Việt | English

02/07/2016 - 19:59

Chuyện xe công “đốt nóng” họp báo của Bộ Tài chính

Chiều 2/7, tại cuộc họp báo Quý 2/2016, nhiều câu hỏi liên quan đến quản lý và sử dụng xe công “đốt nóng” cuộc họp báo.

Nhiều bộ, ngành, địa phương vẫn chây ì việc rà soát xe công

Trước nhiều câu hỏi yêu cầu Bộ Tài chính minh bạch các thông tin liên quan đến quản lý, thanh lý xe công nói chung, và thông tin thanh lý 264 xe công đang gây chú ý dư luận gần đây nói riêng, bà Tạ Thanh Tú, Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) cho biết, thực hiện Quyết định số 32/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, Bộ Tài chính đã có Thông tư số 159/2015 hướng dẫn một số điều của Quyết định số 32/2015 này, trong đó có quy định, các đơn vị phải báo cáo việc rà soát, sắp xếp lại xe công và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tài chính trước ngày 21/3/2016.

Tuy nhiên đến 30/6/2016, mới có 37/43 Bộ, ngành và 49/63 địa phương gửi báo cáo rà soát, sắp xếp xe ô tô về Bộ Tài chính, hiện còn 6 Bộ, ngành và 14 địa phương chưa có báo cáo gửi Bộ Tài chính.

Bà Tú cho biết, đến khi Bộ Tài chính làm báo cáo Chính phủ mà còn bộ, ngành, địa phương nào chưa có báo cáo về việc này, Bộ Tài chính sẽ có kiến nghị Chính phủ có giải pháp xử lý cụ thể.

Về 264 xe công thanh lý mà báo chí nêu gần đây, tất cả các xe này mua sắm hay thanh lý hoặc có biến động điều chuyển thì đều định kỳ báo cáo Bộ Tài chính nên Bộ Tài chính là cơ quan quản lý nhà nước sẽ nắm và quản lý. Các bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố… phải có trách nhiệm báo cáo Bộ Tài chính. Còn 264 xe công này khi thanh lý phải có quy trình và cần thời gian, chứ không phải thống kê ra là bán được ngay. Khi thanh lý xong, Bộ Tài chính sẽ cung cấp công khai thông tin chi tiết và thông tin kịp thời tới cơ quan báo chí” – Bà Vũ Thị Mai, Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Còn về việc xử lý xe công dôi dư của các bộ, ngành, địa phương sau khi rà soát, sắp xếp theo chỉ đạo của Chính phủ, bà Tú cho biết, số xe dôi dư sẽ được điều chuyển nội bộ các bộ, ngành cho các đơn vị chưa được trang bị xe theo tiêu chuẩn, sau sự điều chuyển đó mà còn dôi dư sẽ tiếp tục chuyển đến các bộ, ngành, địa phương khác còn thiếu, nếu có nhu cầu. Số còn lại sau điều chuyển sẽ thanh lý.

“Thanh lý xe công theo cơ chế thị trường”

Việc thanh lý 264 xe công, theo bà Tạ Thanh Tú, sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh lý tài sản công. Cụ thể, tài sản công sẽ được hạch toán đầy đủ về nguyên giá, xác định giá trị tài sản, khi đủ điều kiện thanh lý thì sẽ thực hiện thanh lý. Việc thanh lý xe công sẽ phải đảm bảo theo thị trường và số tiền thu được sẽ đưa vào ngân sách.

Với câu hỏi của báo chí về số tiền thanh lý 264 xe công mà báo chí nêu vừa qua, bà Tú cho rằng cần phải có thời gian để tổng hợp. Bởi vì việc thanh lý này do các bộ, ngành và địa phương nơi quản lý xe thanh lý đó sẽ thực hiện. Cho nên, cần phải có thời gian để tổng hợp và báo cáo. Thậm chí, nếu báo chí cần thông tin về số tiền thanh lý xe công trong các năm trước đây, Bộ sẽ tổng hợp và có thông tin sau.

“Đối với việc phân cấp sử dụng xe công thì theo quy định hiện hành chỉ có các Chủ tịch tỉnh, Thứ trưởng và Tổng cục trưởng được sử dụng xe công. Còn lại, các vị trí như Phó Chủ tịch tỉnh không được sử dụng xe công để đưa đón từ nhà đến cơ quan, mà chỉ sử dụng khi đi công tác. Với đề án khoán xe công, hiện nay Bộ Tài chính đang nghiên cứu và sẽ đảm bảo thực hiện theo lộ trình phù hợp”- bà Tạ Thanh Tú, Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản.

Bên cạnh đó, báo giới cũng thắc mắc về quá trình thanh lý xe công hiện nay chưa minh bạch và không phải ai cũng mua được xe công thanh lý. Phó Cục trưởng Cục quản lý công sản, bà Tạ Thanh Tú cho rằng, theo quy định về sử dụng tài sản nhà nước, thẩm quyền thanh lý là Bộ trưởng, Chủ tịch UBND, hoặc phân cấp theo thẩm quyền. Việc thanh lý theo quy trình thủ tục, với hình thức bán đấu giá, có công khai thông tin trên các website các bộ ngành, địa phương hoặc đăng trên các báo về đấu thầu.

Cho nên, “nếu ai quan tâm thì đề nghị theo dõi trên các website của các bộ ngành và địa phương về thanh lý bán tài sản công” – Bà Tú nói./.

Xuân Thân/VOV.VN

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích