Tiếng Việt | English

25/03/2016 - 21:00

Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường

Sáng ngày 25-3-2016, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ xã nhiệm kỳ 2016-2021.


Bà Huỳnh Thị Huệ-Phó Chủ tịch Hội LHPN trao quà lưu niệm cho Hội LHPN xã Bình Hiệp

Nhiệm kỳ qua, Hội LHPN xã đạt nhiều kết quả nổi bật như: 4/5 chi hội đạt vững mạnh, 42/54 tổ phụ nữ đạt vững mạnh, 12 tổ phụ nữ đạt khá. Hội thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức trong các tầng lớp phụ nữ về vai trò, vị trí và trách nhiệm của các thành viên trong xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững thông qua việc thực hiện gia đình “5 không 3 sạch”, “xây dựng nông thôn mới”.

Kết quả thực hiện các tiêu chí có trên 95% hộ gia đình đạt 8 tiêu chí gia đình “5 không 3 sạch”, góp phần cùng địa phương đạt xã văn hóa. Hội đã giúp đỡ 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ và đã thoát được 22 hộ, hiện còn 44 hộ. Tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt đạt 80% trở lên; phát triển được 127 hội viên, tăng 13,61% so với đầu nhiệm kỳ.

Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội LHPN xã Bình Hiệp tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết và phát huy mọi tiềm năng, sáng tạo của phụ nữ nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và vị thế của phụ nữ. Phấn đấu hàng năm, tăng từ 10-15 hội viên, 90% hội viên được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về xây dựng gia đình hạnh phúc.

Đại hội đã bầu 9 đại biểu vào BCH Hội LHPN xã Bình Hiệp nhiệm kỳ 2016-2021. Tại phiên hợp thứ nhất, BCH đã bầu Ban Thường vụ và các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch và đoàn đại biểu tham dự đại hội cấp trên./.

Duy Phong

Chia sẻ bài viết