Tiếng Việt | English

29/12/2015 - 16:56

Đại hội Hội khuyến học Việt Nam tỉnh Long An lần thứ IV: Bầu Ban chấp hành gồm 43 thành viên

Chiều ngày 29-12-2015, Đại hội đại biểu Hội Khuyến học Việt Nam tỉnh Long An lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020 họp phiên trù bị.

Đại biểu tham dự đại hội 

Nhiệm kỳ qua, Hội Khuyến học Việt Nam tỉnh Long An phát huy vai trò nòng cốt phối hợp các ngành, các cấp, đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.

Phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ, cộng đồng khuyến học theo địa bàn dân cư ấp, khu phố được các cấp Hội, nhất là Chi hội ở cơ sở phát động các hộ gia đình đăng ký thực hiện theo các tiêu chí. Đến nay, toàn tỉnh có 316.320 hộ gia đình hiếu học, chiếm 84,35%.

Đại biểu biểu quyết bầu Ban Chấp hành khóa IV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Các cấp Hội trong tỉnh vận động quỹ được trên 322 tỉ đồng, cấp phát 62.568 suất học bổng, 351.192 phần quà cho học sinh, sinh viên vượt khó hiếu học, học sinh xuất sắc.

Toàn tỉnh hiện có 192 xã, phường, thị trấn xây dựng Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Học tập cộng đồng. Thời gian qua, các trung tâm mở 7.916 lớp học phổ biến các chuyên đề cho 503.238 lượt người theo học,...

Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa IV, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 43 thành viên (khuyết 2); bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Khuyến học Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 5 đại biểu chính thức và 1 dự khuyết.

Đại hội khai mạc chính thức vào sáng ngày 30-12-2015./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết