Tiếng Việt | English

18/06/2021 - 08:48

Đẩy mạnh mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Thời gian qua, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn tỉnh Long An đạt những kết quả tích cực. Qua đó, góp phần thiết thực trong chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực của công tác xây dựng Đảng và phát triển KT-XH địa phương.

Kênh thông tin quan trọng

Báo, tạp chí của Đảng là kênh thông tin quan trọng cung cấp những thông tin thời sự chính thống, quan trọng. Đây là cơ quan ngôn luận của Đảng, tiếng nói của chính quyền, diễn đàn của nhân dân trên mặt trận tư tưởng - văn hóa. Thực hiện Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, thời gian qua, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn tỉnh đạt những kết quả tích cực.

Nhiều chi bộ, đảng bộ khai thác các nội dung báo, tạp chí của Đảng làm tư liệu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phục vụ sinh hoạt chi bộ

Những ấn phẩm báo, tạp chí của Đảng nhìn chung đã đến các chi bộ, đảng bộ, các cấp chính quyền và được cán bộ, đảng viên, công chức đón đọc, bảo quản cẩn thận, sử dụng đúng mục đích. Nhiều chi bộ, đảng bộ khai thác các nội dung báo, tạp chí của Đảng làm tư liệu trong công tác lãnh, chỉ đạo và phục vụ sinh hoạt chi bộ.

Tại huyện Thạnh Hóa, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân được cấp ủy các cấp quan tâm, chỉ đạo sâu sát. Trên cơ sở định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy kịp thời theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện việc đặt mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trong các tổ chức cơ sở Đảng; đồng thời, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy thực hiện nghiêm túc và sử dụng hiệu quả báo, tạp chí của Đảng.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy không ngừng đổi mới về nội dung, hình thức Bản tin công tác tuyên giáo hàng tháng trên cơ sở nghiên cứu Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Báo Long An và tình hình chính trị ở địa phương giúp cấp ủy cơ sở kịp thời nắm bắt thông tin để triển khai, định hướng, giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Thạnh Hóa - Ngô Trọng Hiếu cho biết: “Đến nay, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng đã trở thành nề nếp, là nhu cầu không thể thiếu, công cụ đắc lực phục vụ trong công tác, học tập, lao động của cán bộ, đảng viên. Thông qua việc tiếp thu các nội dung trong báo, tạp chí của Đảng góp phần nâng cao đời sống văn hóa, ngăn ngừa các tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở các địa phương, đơn vị. Ngoài các loại báo, tạp chí đặt mua theo quy định như Báo Nhân Dân, Báo Long An, Tạp chí Cộng sản, các cơ quan, đơn vị còn đặt mua thêm Tạp chí Tuyên giáo, Tạp chí Kiểm tra, Tạp chí Dân vận,… để phục vụ nhu cầu nghiên cứu, cập nhật thông tin”.

Đi vào nề nếp

Đúng 7 giờ 15 phút các ngày trong tuần, tất cả cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bến Lức tập trung tại phòng họp để nghe đọc báo sáng. Hoạt động này được đơn vị duy trì đều đặn nhiều năm qua và đi vào nề nếp. Hiện đơn vị có nhiều loại báo, tạp chí của Đảng như Báo Nhân Dân, Báo Long An, Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Quốc phòng toàn dân,… Đây là cơ sở để phản bác những thông tin không chính thống, thông tin một chiều mang tính xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bến Lức duy trì việc đọc các loại báo, tạp chí của Đảng

Thiếu tá Nguyễn Thanh Điền - Trợ lý chính trị Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bến Lức, chia sẻ: “Chúng tôi thường xuyên đọc báo, tạp chí của Đảng để cập nhật thông tin, nội dung mới trên các lĩnh vực KT-XH, quốc phòng - an ninh. Đây cũng là một trong những nội quy quy định của đơn vị. Qua đó, chúng tôi có thể chủ động nắm bắt, định hướng thông tin trong giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ”.

Ngoài việc điểm qua các tin, bài nổi bật vào đầu giờ, các cán bộ, chiến sĩ đơn vị còn dành thời gian đọc, nghiên cứu nội dung trên các loại báo, tạp chí của Đảng. Nhiều mô hình hay, hoạt động thiết thực đăng tải trên báo được vận dụng vào thực tiễn công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đơn vị. Việc cập nhật các vấn đề thời sự trong và ngoài nước giúp cán bộ, chiến sĩ kịp thời nắm bắt những sự kiện chính trị, thông tin thời sự quan trọng của đất nước, trong khu vực và trên thế giới. Từ đó, xác lập, củng cố quan điểm, lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Báo, tạp chí của Đảng là kênh tuyên truyền, phổ biến quan trọng, chính thống về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Việc thực hiện hiệu quả mua, đọc các báo, tạp chí của Đảng sẽ góp phần thiết thực trong công tác chỉ đạo và điều hành các lĩnh vực của công tác xây dựng Đảng và phát triển KT-XH tỉnh nhà.

Ngọc Mận - Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết