Tiếng Việt | English

16/10/2015 - 16:39

Bí thư Tỉnh ủy Long An Khóa X- Phạm Văn Rạnh

Để Long An xứng tầm là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 

Sáng nay, 16-10-2015, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 bế mạc. Ngay sau kết thúc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy khóa X (nhiệm kỳ 2015-2020) - Phạm Văn Rạnh dành cho phóng viên Long An online cuộc phỏng vấn nhanh về những việc cần làm ngay và những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá rong 5 năm tới.

Tin rằng, với quyết tâm cao cùng sự chung sức, chung lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh nhà, nhất định Long An sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 nhằm thúc đẩy KT-XH Long An phát triển nhanh và bền vững./.

Hữu Bằng- Thanh Hiểu

Chia sẻ bài viết