Tiếng Việt | English

27/08/2015 - 11:36

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Long An

Đột phá trong công tác đào tạo cán bộ

Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ khối Các cơ quan tỉnh Long An đã xây dựng chương trình đột phá “Phối hợp, phát hiện đào tạo cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) trình độ cao”. Sau 5 năm thực hiện, chương trình đã thu được những kết quả đáng khích lệ, góp phần thực hiện Đề án công tác cán bộ của tỉnh giai đoạn 2011-2020.


Đại diện Đảng ủy khối trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên

Từ chuyện “đi học” ở một chi bộ cơ sở

Đến cuối năm 2014, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) có 80 cán bộ, công chức, trong đó, trình độ đại học 51 người, sau đại học 8 người; phấn đấu đến hết năm 2015, nâng số lượng có trình độ sau đại học lên 10 người; đồng thời đặt mục tiêu đến năm 2020, số lượng cán bộ, công chức đạt trình độ đại học 43 người, sau đại học 34 người.

Bí thư Chi bộ Sở KH&CN - Mai Văn Nhiều cho biết, để đáp ứng yêu cầu tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phát triển KH&CN trên địa bàn tỉnh, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động KH&CN, Chi bộ xác định việc thực hiện Chương trình phối hợp, phát hiện đào tạo CB, ĐV có trình độ cao là khâu đột phá của các nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ 2010-2015.

Hằng năm, sở đều có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cụ thể dựa trên kế hoạch giai đoạn, có bổ sung, điều chỉnh phù hợp với thực tế. Chi ủy phối hợp lãnh đạo sở tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ CB, ĐV tham gia tốt chương trình đào tạo. Trên cơ sở lĩnh vực, ngành nghề đào tạo được thẩm định, phê duyệt, CB, ĐV được ưu tiên lựa chọn nơi, hình thức đào tạo phù hợp với điều kiện của mình. Chi ủy phân công chi ủy viên phụ trách theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các cán bộ, công chức, viên chức có kế hoạch học tập cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ học tập được giao.

Đội ngũ CB, ĐV không ngừng được nâng cao về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của ngành. Đó cũng là một phần mục tiêu đặt ra của Đảng bộ khối Các cơ quan tỉnh khi xác định chương trình đột phá của nhiệm kỳ 2010-2015 là “Phối hợp, phát hiện đào tạo CB, ĐV trình độ cao”.

Đến chương trình đột phá của Đảng bộ

Sau khi xác định chương trình đột phá, Đảng bộ khối đã tiến hành nhiều hoạt động đồng bộ nhằm tạo điều kiện cho CB, ĐV học tập nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị.

Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã cụ thể hóa chương trình vào nghị quyết của đảng ủy hằng năm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác cán bộ. Hầu hết các cấp ủy cơ sở đã chủ động phối hợp lãnh đạo cơ quan, đơn vị quán triệt, phổ biến chương trình của Đảng ủy khối và Chỉ thị 21-CT/TU, ngày 1-11-2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho CB, ĐV và quần chúng biết. Và đã có 39/62 cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện.

Hiện tại, trong Khối Các cơ quan tỉnh có 480 CB, ĐV, quần chúng đã và đang học sau đại học (bằng kinh phí Nhà nước và kinh phí tự túc). Trong đó, có 10 tiến sĩ, 281 thạc sĩ, 176 bác sĩ chuyên khoa I và 13 bác sĩ chuyên khoa II.

Ban Thường vụ Đảng ủy khối còn phối hợp Trường Chính trị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy mở 18 lớp trung cấp chính trị hành chính vừa làm, vừa học cho 757 ĐV, khắc phục tình trạng thiếu chuẩn khi bổ nhiệm và bổ nhiệm lại.

Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh là 1 trong 3 đơn vị của tỉnh có các lớp trung cấp chính trị dành riêng cho mình, không sử dụng kinh phí từ ngân sách. Theo đó, Đảng ủy khối đã lãnh đạo các cấp ủy phối hợp lãnh đạo cơ quan, đơn vị tạo điều kiện, hỗ trợ kinh phí cho CB, ĐV của mình học trung cấp chính trị.

Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan - Hoàng Đình Cán nhận xét: “Hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong chương trình “Phối hợp, phát hiện đào tạo CB, ĐV trình độ cao” được thực hiện khá tốt, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh; đồng thời, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Kết quả của chương trình góp phần vào kết quả chung của việc thực hiện Đề án công tác cán bộ của tỉnh giai đoạn 2011-2020 và những năm tiếp theo”./.

Phương Phương

 

 

Chia sẻ bài viết