Tiếng Việt | English

26/08/2015 - 15:33

Lan tỏa phong trào thi đua

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Long An lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010-2015 đã đề ra chương trình đột phá “Thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị” và quán triệt, triển khai thực hiện mang lại nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Chương trình này đã tạo động lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, vai trò và năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng ở các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh - Phạm Văn Dũng trao giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền

Lan tỏa phong trào thi đua

Trong các công trình trọng điểm của Đại hội IX Đảng bộ tỉnh Long An, ngành Xây dựng phụ trách 2 công trình, đó là công trình Trường THPT Chuyên Long An và Nhà Thiếu nhi Long An. Đến nay, 2 công trình này đã cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Theo Giám đốc Sở Xây dựng - Lưu Đình Khẩn, để bảo đảm tiến độ công trình, cấp ủy, Ban Giám đốc sở thường xuyên quán triệt mục đích, ý nghĩa của công trình trong các buổi hội họp hàng tuần; tập trung lãnh đạo, theo dõi, giám sát chặt chẽ tiến độ và chất lượng. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đây là công trình trọng điểm nên được tỉnh và các ngành quan tâm đầu tư nguồn lực. Trên công trình, ngành thường xuyên phát động các phong trào thi đua nhân các ngày lễ để tạo khí thế hăng say làm việc, đẩy nhanh tiến độ, có biểu dương khen thưởng kịp thời.

Nhờ hăng hái thi đua làm việc, Kiến trúc sư Lê Văn Sấm, Giám đốc Trung tâm Quy hoạch Xây dựng đã được công nhận là chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2011, được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba vào tháng 6-2015 và giấy khen đảng viên 5 năm liền đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong bối cảnh tình hình kinh tế-xã hội có nhiều khó khăn, tăng trưởng kinh tế chậm, nhiều doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, phải thực hiện chính sách miễn, giảm, giãn thuế nhưng nhiều năm qua, Cục Thuế tỉnh đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu.
Hằng năm, các chi cục thuế, các phòng trực thuộc Cục Thuế đã đăng ký, ký kết giao ước thi đua, cam kết phấn đấu hoàn thành các mục tiêu thi đua. Căn cứ vào nội dung thi đua cả năm, ngành Thuế phát động nhiều đợt thi đua ngắn hạn theo các chuyên đề hoặc gắn với với những sự kiện trọng đại của đất nước, của ngành.

Từ các phong trào thi đua trên, Cục Thuế Long An đã có 3 cá nhân có tên trong tác phẩm “Gương sáng việc hay ngành Thuế Việt Nam” (2006-2012). Trong 5 năm qua, có 2 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; 1 tập thể, 4 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Ngoài ra, ngành Thuế Long An còn có 42 sáng kiến được Tổng Cục Thuế công nhận.

Hoàn thành các nhiệm vụ chính trị

Quán triệt mục tiêu, nội dung và ý nghĩa của Chương trình thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, các cấp ủy và các tổ chức cơ sở Đảng trong khối tập trung lãnh đạo xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện sát với vai trò chức năng, nhiệm vụ được giao; lãnh đạo toàn thể đảng viên và quần chúng trong khối tập trung thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Qua đó đã góp phần quan trọng hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của tỉnh theo Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 11,25%; GDP bình quân đầu người đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra (50 triệu đồng/người/năm). Tập trung thực hiện tốt chương trình huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống các kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, nước góp phần quan trọng phát triển kinh tế-xã hội.

Chương trình thi đua xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, đến nay đã có 28/36 xã được công nhận, dự kiến đến cuối năm 2015 sẽ đạt và vượt chỉ tiêu đề ra 40/36 xã.

Hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết, nhiệm vụ phát triển văn hóa-xã hội; bảo đảm quốc phòng-an ninh và nội chính.

Tập trung thực hiện tốt Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015 và đến năm 2020; nâng cao trình độ, năng lực và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ công chức. Qua đó, tích cực góp phần nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp, từng bước cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

5 năm qua, trong khối có 20 đơn vị được tặng Huân chương Lao động các hạng; 16 cơ quan, đơn vị được tặng cờ thi đua của Chính phủ; 27 đơn vị được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; có 5 tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền, 125 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen.

Hằng năm, có trên 90% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ khối được công nhận danh hiệu lao động tiên tiến. Trong khối có 3 Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 105 Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 38 cá nhân được thưởng Huân chương Lao động các hạng và 80 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đại hội Đảng bộ khối Các cơ quan tỉnh khóa X sẽ đề ra những mục tiêu, chỉ tiêu và các chương trình đột phá mới phù hợp tình hình mới. Cho dù bất kỳ chương trình hay chỉ tiêu nào được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ tới thì chương trình đột phá “Thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị” của Đại hội IX vẫn tiếp tục lan tỏa, đóng góp tích cực cho việc hoàn thành Nghị quyết Đại hội./.

Tấn Lộc

Chia sẻ bài viết