Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Năm 2014

Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh kết nạp 171 đảng viên

Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh đã tổ chức tổng kết tình hình thực hiện nghị quyết (NQ) năm 2014 và triển khai NQ về phương hướng, nhiệm vụ năm 2015.

Năm 2014, theo đánh giá của Đảng ủy khối, hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra đều đạt và vượt, góp phần tích cực vào việc hoàn thành các chỉ tiêu NQ Tỉnh ủy. Đặc biệt, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức chính trị, trình độ, năng lực và phẩm chất đạo đức cho đội ngũ đảng viên được quan tâm thực hiện tốt. Qua đó, đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao. Năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã ra quyết định kết nạp 171 đảng viên, đạt 131,5% chỉ tiêu, trong đó, lực lượng đoàn viên là 121. Qua đánh giá phân loại 62 tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ), có 35 TCCSĐ đạt trong sạch, vững mạnh, 26 TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ và 1 TCCSĐ hoàn thành nhiệm vụ. Toàn Đảng bộ đã kỷ luật 11 đảng viên. Ngoài ra, đảng viên trong Đảng bộ còn đóng góp, vận động gần 287 triệu đồng tổ chức hoạt động Về nguồn ở xã Tân Thành, huyện Mộc Hóa.

Trong NQ về phương hướng, nhiệm vụ năm 2015, Đảng ủy và cấp ủy cơ sở sẽ tập trung lãnh đạo hệ thống chính trị, đảng viên và quần chúng phát huy kết quả đã đạt, nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu, đề xuất, triển khai thực hiện có hiệu quả nghị NQ của Đảng ủy, Tỉnh ủy; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ và đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Năm 2015, Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh đề ra 10 chỉ tiêu, trong đó, Đảng bộ khối phấn đấu có 100% TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 50% đạt trong sạch, vững mạnh; kết nạp 100 đảng viên,...

Chỉ đạo hội nghị, Bí thư Đảng ủy khối - Hoàng Đình Cán nhấn mạnh: Năm 2015 là năm cuối nhiệm kỳ 2010-2015, có nhiều ngày lễ lớn, đặc biệt là năm tổ chức đại hội Đảng, các TCCSĐ tập trung phối hợp chặt chẽ lãnh đạo cơ quan lãnh đạo hoàn thành cao nhất kết quả NQ đại hội Đảng các cấp. Thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị, triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2015 nhằm củng cố sự đoàn kết trong cơ quan, đơn vị; quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, giáo dục, quản lý đảng viên, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để phòng ngừa, chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện vi phạm; chuẩn bị nội dung, nhân sự tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp.

Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Nam Việt đã trao tặng Huy hiệu 40 tuổi Đảng cho 1 đảng viên, Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 12 đảng viên thuộc Đảng bộ khối Các cơ quan tỉnh.

 TẤN LỘC

Chia sẻ bài viết