Tiếng Việt | English

21/05/2024 - 09:11

Gỡ “nút thắt” phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước (Kỳ 2)

Cùng với tạo điều kiện cho doanh nghiệp (DN) sản xuất, kinh doanh, thời gian qua, tỉnh Long An rất quan tâm công tác phát triển Đảng trong DN ngoài Nhà nước. Bên cạnh những kết quả đã đạt, công tác này còn nhiều khó khăn, đòi hỏi phải triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để tạo chuyển biến tích cực.

Kỳ 2:  Củng cố, phát huy vai trò tổ chức Đảng trong doanh nghiệp (tiếp theo kỳ trước)

Những năm qua, công tác phát triển đảng viên (ĐV) trong DN ngoài Nhà nước được chú trọng thông qua việc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và xây dựng kế hoạch tạo nguồn, lựa chọn, xem xét, kết nạp những quần chúng ưu tú vào Đảng. Nhiều tổ chức Đảng (TCĐ) được thành lập phát huy tốt vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, chăm lo tốt cho người lao động (NLĐ).

Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh quyết định thành lập 3 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước (Trong ảnh: Chi bộ cơ sở Công ty Cổ phần Quản lý vận hành Nguyễn An (phường 6, TP.Tân An) được thành lập năm 2022) 

Chú trọng cả chất và lượng

“Coi trọng công tác phát triển ĐV, bảo đảm số lượng, chất lượng. Đẩy mạnh công tác phát triển ĐV trong công nhân trực tiếp sản xuất, trí thức và doanh nhân” là nội dung được khẳng định trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thực hiện chủ trương này, Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, quán triệt thực hiện nghiêm túc các quy định, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh về công tác phát triển Đảng trong DN ngoài Nhà nước. Công tác tuyên truyền, vận động chủ DN quan tâm thành lập TCĐ và phát triển ĐV được đẩy mạnh thực hiện.

Theo Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh - Phạm Huy Sơn, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy khối quyết định thành lập 3 TCĐ trong DN ngoài Nhà nước, đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối nhiệm kỳ 2020-2025. Bên cạnh việc thành lập mới, Ban Thường vụ Đảng ủy khối tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng gặp khó khăn, hạn chế trong tổ chức và hoạt động, bảo đảm theo quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và hoạt động của DN.

Các TCĐ sau khi được thành lập phát huy vai trò nòng cốt tại cơ sở, từng bước đi vào hoạt động ổn định, nền nếp, tạo được uy tín đối với lãnh đạo DN, sự tin tưởng của NLĐ. Điển hình như Chi bộ cơ sở Công ty (Cty) Cổ phần Quản lý vận hành Nguyễn An (phường 6, TP.Tân An) được thành lập từ năm 2022 với 3 ĐV. Từ khi thành lập đến nay, Chi bộ luôn quan tâm giáo dục, động viên NLĐ chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của DN, hăng hái thi đua LĐ, sản xuất, nâng cao tay nghề, tích cực tham gia vào các đoàn thể và phấn đấu trở thành ĐV.

Bí thư Chi bộ cơ sở Cty Cổ phần Quản lý vận hành Nguyễn An - Phạm Đức Thái cho biết: “Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn, kết nạp ĐV, nhất là người trong bộ máy quản lý của DN để nâng cao số lượng ĐV trong Chi bộ được chú trọng thực hiện. Chi bộ tuyên truyền, vận động NLĐ không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ, phẩm chất chính trị, giữ đạo đức, lối sống trong sáng, gương mẫu. Đặc biệt, Chi bộ luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, gắn bó trong DN, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao”.

Phát huy vai trò của tổ chức Đảng

Nhằm nâng cao vị thế, vai trò lãnh đạo của Đảng, điều quan trọng là cấp ủy Đảng, người đứng đầu và mỗi cán bộ, ĐV phải thực sự nêu cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ để quần chúng, NLĐ noi theo.

Với phương châm “ĐV đi trước, làng nước theo sau”, những năm qua, Chi bộ cơ sở Cty TNHH Gỗ mỹ nghệ Hoàng Anh Long An (xã Phước Hậu, huyện Cần Giuộc) tập trung lãnh, chỉ đạo, nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, ĐV, nhất là người đứng đầu chi bộ. Từ đó, phát huy tinh thần đoàn kết trong đơn vị, tạo động lực để NLĐ thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.

Bí thư Chi bộ, Giám đốc Cty TNHH Gỗ mỹ nghệ Hoàng Anh Long An - Nguyễn Hoàng Khen chia sẻ: “Với vai trò vừa là bí thư chi bộ, vừa là chủ DN, tôi thường xuyên tạo điều kiện cho NLĐ thể hiện năng lực, phẩm chất cũng như động cơ đúng đắn để phấn đấu trở thành ĐV. Chi bộ phấn đấu tạo nguồn, phát triển thêm 1 ĐV/năm.

Chi bộ phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ĐV thực hiện nghiêm túc nề nếp sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Nội dung sinh hoạt đúng theo Hướng dẫn số 12-HU/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đa số ĐV gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần cùng Cty nâng hiệu quả hoạt động. Những năm qua, Chi bộ luôn được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên”.

Với vai trò Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Bao bì Tín Thành (xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa) - Nguyễn Ngọc Trung luôn động viên người lao động hăng hái thi đua lao động, sản xuất, tích cực tham gia vào các đoàn thể và phấn đấu trở thành đảng viên

Thực tế cho thấy, việc phát huy tốt vai trò lãnh đạo của TCĐ giúp hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN hiệu quả hơn. Điển hình như Chi bộ cơ sở Cty Cổ phần Bao bì Tín Thành (xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa) luôn làm tốt vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo toàn diện các mặt của Cty.

Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cty Cổ phần Bao bì Tín Thành - Nguyễn Ngọc Trung thông tin: “Chi ủy xây dựng quy chế hoạt động, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của từng bộ phận để xây dựng mục tiêu, chiến lược phát triển của DN.

Trong sinh hoạt, Chi bộ đều đưa các nội dung liên quan đến nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh trên tinh thần dân chủ; những khó khăn, vướng mắc tại đơn vị được thảo luận, đưa ra giải pháp để giải quyết kịp thời. Nhờ phát huy tốt vai trò lãnh đạo của TCĐ nên mọi hoạt động của Cty luôn bảo đảm, kết quả sản xuất, kinh doanh đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra”.

Việc củng cố, xây dựng TCĐ và phát triển ĐV trong các DN ngoài Nhà nước đóng vai trò quan trọng, là “cầu nối” gắn kết chặt chẽ hơn giữa DN với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; phản ánh tâm tư, nguyện vọng của NLĐ tới chủ DN; đồng hành cùng DN vượt qua khó khăn. DN có TCĐ sẽ bảo đảm được “tính Đảng” trong thực hiện các hoạt động, tuân thủ các chuẩn mực đạo đức trong kinh doanh và phát triển ổn định hơn./.

(còn tiếp)

Ngọc Mận - Huỳnh Hương

Kỳ 3: Nhận diện những "điểm nghẽn"

Chia sẻ bài viết