Tiếng Việt | English

03/09/2015 - 09:32

Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội X, nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng bộ tỉnh Long An

Góp ý dự thảo văn kiện trình Đại hội X Đảng bộ tỉnh

Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh Long An phối hợp Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thảo luận, góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội X Đảng bộ tỉnh.

Đa số các đại biểu nhất trí với dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và cho rằng các dự thảo đã nêu được những thành tựu nổi bật, hạn chế và những giải pháp khắc phục.

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, một số chủ trương và giải pháp vẫn chưa cụ thể, sát thực và tính khả thi không cao; chưa tập trung giải quyết những vấn đề vướng mắc trong thực tiễn, những vấn đề bức xúc của xã hội, của nhân dân.

Về kết quả trên các lĩnh vực, có nhiều ý kiến đề nghị nên đánh giá rõ thêm về thành tựu phát triển công nghiệp của tỉnh, về hiệu quả việc liên doanh, liên kết với TP.HCM và các tỉnh, thành khác; hiệu quả hoạt động của các khu-cụm công nghiệp, các ngành sản xuất công nghiệp của tỉnh.

Về hoạt động của hệ thống chính trị, các đại biểu cho rằng cần nhấn mạnh đến “sự nỗ lực tích cực của chính quyền các cấp trong công tác dân vận; sự tận tâm phục vụ của số đông cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong công cuộc đổi mới; sự linh hoạt sáng tạo của các cấp MTTQ, đoàn thể, hội quần chúng trong việc đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống”.

Bên cạnh đó, trong dự thảo cần có phần phân tích, đánh giá riêng việc lãnh đạo thực hiện 4 chương trình đột phá của Nghị quyết Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015.

Về hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, các đại biểu cho rằng, Long An phát triển nhiều khu-cụm công nghiệp hơn các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, tuy nhiên lại thiếu quy hoạch sản xuất; chưa chú trọng phát triển ngành công nghiệp chế biến nông sản mà Long An có thế mạnh; thị trường cho đầu ra của hàng hóa trong nông nghiệp thấp, gây thiệt hại cho nông dân, cần có cơ chế thể hiện vai trò liên kết “4 nhà”, trách nhiệm quản lý của Nhà nước, doanh nghiệp để nông dân thực sự an tâm sản xuất; thiếu những giải pháp, bước đi thích hợp khôi phục, phát triển các làng nghề;…

Ngoài ra, các đại biểu cũng góp ý về giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; đề nghị xây dựng đội ngũ cán bộ, chuyên gia có đạo đức và trình độ đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học và công nghệ phục vụ nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà trong điều kiện hội nhập quốc tế, đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy;..../.

Như Uyên

Chia sẻ bài viết