Tiếng Việt | English

03/09/2015 - 09:58

Góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội X Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020

Qua nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa IX trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (Nhiệm kỳ 2015-2020), tôi xin bày tỏ sự nhất trí cao với nội dung báo cáo. Nhân đây, tôi xin được đóng góp 3 nội dung nhỏ trong dự thảo nói trên:

1. “Đảng bộ có truyền thống đoàn kết, thống nhất cao”

Ở đoạn đầu báo cáo phần nêu thuận lợi có đánh giá: “Đảng bộ có sự đoàn kết, thống nhất cao”, tôi cho rằng đánh giá như thế là đúng nhưng chưa đủ, vì rằng Đảng bộ tỉnh ta đã có truyền thống đoàn kết, thống nhất trong suốt các giai đoạn cách mạng vừa qua và ngay cả trong nhiệm kỳ 2010-2015. Theo tôi, để thể hiện truyền thống đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, cần thay bằng: “Đảng bộ có truyền thống đoàn kết, thống nhất cao”.

2. Các cấp ủy đảng cần quan tâm lãnh đạo, chỈ đạo, định hướng hoạt động của ĐTNCS HCM và phong trào tuổi trẻ ở cơ sở

Đề cập đến “những hạn chế, yếu kém”, ở phần 4 “Về xây dựng hệ thống chính trị” tôi thấy cần thiết bổ sung một đoạn đánh giá sát thực tế về việc các cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng hoạt động của ĐTNCS HCM và phong trào tuổi trẻ ở cơ sở. Về vấn đề này, theo tôi, trong nhiệm kỳ qua, nhiều cấp ủy Đảng chưa thật sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng cho hoạt động của ĐTNCS HCM và phong trào tuổi trẻ ở cơ sở. Chính vì vậy hoạt động của ĐTNCS HCM và phong trào tuổi trẻ ở cơ sở chưa mạnh và chưa thật sự đóng vai trò xung kích trong mọi phong trào ở cơ sở.

Để khắc phục tình trạng này, tôi đề nghị bổ sung vào “Phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2015-2020” phần “Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm” mục 6 “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy…” nội dung: “Các cấp ủy cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng cho hoạt động của ĐTNCS HCM và phong trào tuổi trẻ ở cơ sở”.

Một trong những giải pháp để hoạt động của ĐTNCS HCM và phong trào tuổi trẻ ở cơ sở có hiệu quả, tôi đề nghị Đảng bộ nên mạnh dạn chỉ đạo làm thí điểm việc chuyển đoàn viên ĐTNCS HCM về sinh hoạt nơi cư trú để hỗ trợ hoạt động Đoàn và phong trào tuổi trẻ ở cơ sở để rút kinh nghiệm, sau đó triển khai áp dụng rộng rãi.

3. Cần đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng đối với chi bộ khu phố, ấp

Cũng trong mục 6 “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy…” tôi đề nghị cần đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đối với các chi bộ khu phố, ấp. Đề nghị như vậy, bởi vì theo tôi được biết, hiện nay trong 83 chi bộ khu phố, ấp của TP.Tân An thì từ bí thư, phó bí thư, chi ủy viên và tất cả đảng viên trong những chi bộ này đều là đảng viên, cán bộ đã được hưởng chế độ nghỉ hưu.

Để đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đối với các chi bộ khu phố, ấp, tôi đề nghị cần phải tăng cường, bố trí những đảng viên đương chức ở xã phường vào Ban Chi ủy chi bộ khu phố, ấp sinh hoạt cùng với chi bộ khu phố, ấp để làm nòng cốt trong việc điều hành thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy  cấp xã tại khu phố, ấp./.

Nguyễn Minh Cường

Chia sẻ bài viết