Tiếng Việt | English

11/11/2020 - 08:49

Góp ý văn kiện Đại hội XIII: Giáo dục, môi trường được đặc biệt quan tâm

UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An vừa tổ chức lấy ý kiến các vị ủy viên UBMTTQ Việt Nam tỉnh; chủ nhiệm, phó chủ nhiệm các hội đồng tư vấn của UBMTTQ Việt Nam tỉnh; chức sắc các tôn giáo, dân tộc, thân nhân kiều bào, các hội quần chúng về dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng. Báo Long An lược trích một số nội dung giới thiệu cùng bạn đọc.

Ủy viên UBMTTQ (nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) - Trần Thị Nhanh:

Tôi cơ bản thống nhất với nội dung các văn kiện trình Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng nhưng còn một số từ, cụm từ chưa rõ nghĩa, mang nặng tính học thuật như “chủ nghĩa dân tộc cực đoan”, “chủ nghĩa bảo hộ trỗi dậy”, “người di cư hòa nhập”,... cần có chú thích hoặc thay đổi để phù hợp, dễ hiểu hơn. Về việc cải cách giáo dục, tôi ủng hộ các ý kiến không nên cải cách liên tục như hiện nay, gây lãng phí rất nhiều mà hiệu quả không cao. Trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, việc đánh giá 82 biểu hiện theo tôi còn hình thức, tốn kém, chưa thực chất, cần xem xét lại. Nhìn chung, văn kiện đã đánh giá rất đầy đủ kết quả, thực trạng cũng như những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua. Tuy nhiên, tôi mong rằng, văn kiện sẽ đưa ra các giải pháp cụ thể, khả thi hơn để khắc phục những tồn tại, hạn chế đó, đưa nước ta phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn nữa.

Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh (nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh) - Lê Bá Phước:

Những năm qua, số lượng đảng viên vi phạm, bị xử lý kỷ luật, thậm chí khai trừ Đảng ngày càng nhiều, tôi đề nghị Đảng cần quan tâm hơn đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của nhân dân. Đối với nội dung văn kiện, tôi cho rằng, cần có sự so sánh, đối chiếu kết quả hiện nay với trước đây để thấy được sự phát triển của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong công tác phòng, chống tham nhũng, tôi đề nghị Đảng ta phải thực hiện quyết liệt hơn nữa, đồng thời xử lý thật nghiêm những trường hợp vi phạm để đủ sức răn đe. Đối với việc cải cách giáo dục, tôi đề nghị cần nghiên cứu kỹ để làm sao cho phù hợp, dễ thực hiện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời gian tới.

Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh - Hòa thượng Thích Minh Thiện:

Về định hướng phát triển lợi thế của các vùng, miền, tôi đề nghị Trung ương quan tâm đầu tư nhiều hơn nữa cho khu vực miền Nam, nhất là hạ tầng giao thông để tạo thuận lợi trong lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế tương xứng với tiềm năng. Đối với lĩnh vực sản xuất, tôi đề nghị đầu tư thêm các cơ sở chế biến nông sản nhằm giải quyết tình trạng “được mùa, mất giá” gây nhiều thiệt hại cho nông dân. Liên quan đến vấn đề giáo dục, tôi đồng tình quan điểm không nên cải cách liên tục, cần có kế hoạch, lộ trình để tránh lãng phí. Đối với vấn đề thương mại hóa tôn giáo, theo tôi, cần đánh giá toàn diện hơn, bộ phận thương mại hóa tôn giáo chỉ là một số thành phần đội lốt tôn giáo. Trong chương trình phát triển sắp tới, tôi cho rằng, Đảng và Nhà nước ta cần đặc biệt quan tâm đến công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên - môi trường, có giải pháp chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai hiệu quả hơn.

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Chế biến n