Tiếng Việt | English

06/11/2020 - 17:21

LĐLĐ tỉnh Long An đóng góp ý kiến Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Ngày 06/11, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Long An tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An - Lê Thị Thu Cúc phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn cơ sở trực thuộc và cán bộ, công chức LĐLĐ tỉnh tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Những ý kiến đóng góp chủ yếu là đề nghị quan tâm xây dựng chính sách về dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giải quyết việc làm, bảo đảm cơ bản an sinh xã hội, chính sách tiền lương, mở rộng tỷ lệ bảo hiểm xã hội, phát triển thị trường lao động, hướng tới xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, tiếp cận các chuẩn quốc tế; đầu tư hợp lý cho giáo dục để phát triển nguồn nhân lực, trọng dụng nhân tài,…

LĐLĐ tỉnh Long An đóng góp ý kiến Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Các ý kiến đóng góp là những vấn đề quan trọng liên quan đến xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn. Qua đó, LĐLĐ tỉnh cũng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động để tổng hợp báo cáo Tổng LĐLĐ Việt Nam nghiên cứu, đề xuất, góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Song Hồng 

Chia sẻ bài viết