Tiếng Việt | English

07/09/2023 - 15:12

HĐND tỉnh giám sát UBND tỉnh về quy hoạch và xử lý chất thải rắn  

Ngày 07/9, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh Long An do Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh – Mai Văn Nhiều làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh về công tác quy hoạch và hoạt động xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Minh Lâm cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan tiếp, làm việc với đoàn.

Tại cuộc giám sát, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Minh Lâm cho biết, xác định quan điểm chung của Chính phủ là phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường, không đánh đổi môi trường lấy kinh tế, thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường được lãnh đạo tỉnh quan tâm, chỉ đạo các cấp, ngành triển khai cho tổ chức, cá nhân chấp hành pháp luật về quản lý môi trường, trong đó có quản lý chất thải rắn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Minh Lâm thông tin đến đoàn giám sát một số kết quả trong công tác quy hoạch và hoạt động xử lý chất thải rắn

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4174 quy hoạch địa điểm xử lý rác thải và Quyết định số 4528 về điều chỉnh Quy hoạch địa điểm xử lý rác thải của tỉnh giai đoạn 2010-2020, tầm nhìn đến năm 2025; đồng thời, đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch các địa điểm xử lý chất thải rắn của tỉnh được tích hợp vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Các thành viên đoàn giám sát đặt nhiều nội dung, nhất là kết quả rà soát, khắc phục hạn chế được nêu ra tại các kỳ giám sát của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ trước

Toàn tỉnh hiện có 24 đơn vị thu gom, 4 vị trí xử lý chất thải rắn sinh hoạt, 5 đơn vị xử lý chất thải đang hoạt động trong khu, cụm công nghiệp. Hiện công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác tại địa phương hoạt động tương đối ổn định, chưa xảy ra tình trạng ùn ứ rác. Các đơn vị thu gom cũng tập trung quan tâm công tác bảo vệ môi trường trong quá trình thu gom, vận chuyển như trang bị xe ép rác chuyên dụng, khung giờ lấy rác phù hợp để hạn chế ảnh hưởng sinh hoạt của người dân, thực hiện các biện pháp kỹ thuật hạn chế rơi vãi và nước rỉ rác trong quá trình vận chuyển,…

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều trao đổi với UBND tỉnh một số nội dung tại buổi giám sát

Tuy nhiên, trên thực tế, các địa phương chưa thống nhất trong thực hiện công tác này do chưa ban hành quy định chung, còn khó khăn trong việc áp dụng đơn giá, quy hoạch sử dụng đất bãi thải nhưng chưa thu hút được đơn vị đầu tư,…

Bên cạnh đó, một số địa phương bố trí kinh phí cho công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt chưa kịp thời, bảo đảm, thường xuyên nợ đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Đặc biệt, công tác lập bộ, thu tại các địa phương thực hiện chưa đầy đủ, dẫn đến hàng năm phải thực hiện bù chi bằng ngân sách của địa phương cũng như chưa quy định chế tài trong việc người dân không trả chi phí thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt.

Công tác thu gom, xử lý rác thải thực tế tại các địa phương còn nhiều bất cập

Qua trao đổi tại buổi giám sát, đoàn giám sát đề nghị UBND tỉnh làm rõ một số kết quả rà soát, khắc phục hạn chế được nêu ra tại các kỳ giám sát của HĐND tỉnh nhiệm kỳ trước; việc thực hiện quy hoạch điểm tập kết rác thải rắn sinh hoạt; xử lý vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện các văn bản quy định của UBND tỉnh liên quan đến phân loại rác tại nguồn, hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; bố trí ngân sách quy hoạch, đầu tư xử lý chất thải rắn; quy định về quản lý thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại,…

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh – Mai Văn Nhiều phát biểu tại buổi giám sát

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh – Mai Văn Nhiều đề nghị, UBND tỉnh khắc phục những hạn chế được đoàn chỉ ra sau giám sát. Trong đó, UBND tỉnh cần thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xác định rõ lộ trình đối với các quy hoạch về xử lý rác thải rắn được duyệt; quản lý quy hoạch phải mang tính ổn định, bền vững, bảo đảm nguồn lực thực hiện.

Ông lưu ý UBND tỉnh, các ngành địa phương cần đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức chấp hành của người dân trong công tác bảo vệ môi trường. Trong đó, tập trung phát huy vai trò của mặt trận, đoàn thể, nâng cao năng lực cán bộ, lồng ghép các chương trình để thực hiện hiệu quả công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải rắn bảo đảm đạt theo các chỉ tiêu về thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải đã đề ra./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết