Tiếng Việt | English

12/04/2024 - 18:18

HĐND tỉnh giám sát về phát triển thanh niên

Chiều 12/4, Đoàn giám sát do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát về việc thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh về phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2030.

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, năm 2021, tổng số đoàn viên, thanh niên của ngành quản lý là 5.379 người. Đến năm 2023, số lượng đoàn viên, thanh niên là 5.931 người. Trong đó, đoàn viên là học sinh, sinh viên, học viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh là 997 và 125 là công chức, viên chức đang sinh hoạt và làm việc tại các đơn vị trực thuộc. Hiện nay, tại Sở không còn lực lượng trong độ tuổi thanh niên.

Đoàn viên, thanh niên thuộc ngành Lao động – Thương binh và Xã hội chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đặc biệt là các chính sách, pháp luật liên quan đến thanh niên, công tác thanh niên. Qua đánh giá xếp loại công chức, viên chức trong độ tuổi thanh niên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đại diện Sở Lao động - Thương binh và xã hội báo cáo kết quả với đoàn giám sát

Mặc dù còn một vài tồn tại, hạn chế nhưng việc triển khai Nghị quyết số 98/NQ-HĐND đã đạt những kết quả nổi bật. Trong lĩnh vực đào tạo nghề, Sở đã phối hợp các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức như đăng tải 28 tin, bài viết, 6 phóng sự và 1 video clip; tổ chức 2 tọa đàm “Chương trình hướng nghiệp - Đại học không phải là con đường duy nhất”. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đẩy mạnh liên kết với các trường đại học, cao đẳng ngoài tỉnh, địa phương đào tạo đại học, đào tạo liên thông, đào tạo nghề ở địa phương,...

Trong lĩnh vực việc làm, Sở đã phối hợp các sở, ngành cơ quan liên quan tổng hợp, cập nhật hàng tuần nhu cầu đào tạo lao động và nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An đưa lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và trên lĩnh vực Long An Số được 83 đợt, nhằm kết nối thanh niên đang cần việc làm và doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng. Tổ chức tư vấn, tuyên truyền đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trực tiếp cho 1.080 người lao động, học sinh, sinh viên ở 20 xã, phường, thị trấn của 10 huyện trong tỉnh,...

Tại buổi giám sát, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiến nghị, UBND tỉnh tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho trường Cao đẳng Long An để đầu tư các nghề công nghệ cao, công nghệ bán dẫn; nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị ở các điểm đào tạo của trường tại một số huyện để triển khai đào tạo đáp ứng nhu cầu học nghề của thanh niên lao động và thực hiện mục tiêu phân luồng học sinh vào học nghề.

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều ghi nhận những kết quả mà Sở đạt được. Theo đó, việc triển khai Nghị quyết số 98/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh cơ bản được Sở thực hiện tốt.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều phát biểu tại buổi giám sát

Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế. Theo đó, Sở không có dự trù kinh phí liên quan đến hoạt động thanh niên theo nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh; còn 4/6 mục tiêu, chỉ tiêu thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở chưa được lồng ghép vào chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của ngành,...

Ông Mai Văn Nhiều đề nghị, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cần quan tâm nhiều vấn đề trong thời gian tới. Trong đó, nổi bật là việc tiếp tục triển khai các giải pháp và chỉ tiêu theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, quyết định của UBND tỉnh, đề xuất điều chỉnh, sửa đổi những nội dung không còn phù hợp; thực hiện có hiệu quả công tác tư vấn, hướng nghiệp cho thanh niên để thanh niên có định hướng nghề nghiệp rõ ràng, không học theo phong trào, tràn lan, gây lãng phí cho xã hội.../.

Lê An

Chia sẻ bài viết