Tiếng Việt | English

13/01/2016 - 06:52

Hiện được 937 hội viên Luật gia tỉnh Long An

Ngày 12-1-2016, Hội Luật gia tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Hội năm 2015 và triển khai phương hướng năm 2016.


Quang cảnh Hội nghị tổng kết Hội Luật gia tỉnh

Hội Luật gia tỉnh trong năm 2015 phát triển mới 50 hội viên (HV) ở các đơn vị như: Đức Hòa, TP.Tân An, Tân Hưng, Bến Lức, Châu Thành, Cần Giuộc, Chi hội Văn phòng Tỉnh hội, Chi hội Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh… nâng tổng số toàn tỉnh được 937 HV, trong đó có 205 nữ, có 665 HV được cấp thẻ, tỉ lệ đạt 70,9%.


Hội Luật gia tỉnh được Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tặng danh hiệu - Cờ Thi đua Hội Luật gia Việt Nam

Năm 2015, Hội đóng góp được 27 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung, so với năm 2014 tăng 7 dự thảo, trong đó có những văn bản Luật quan trọng như: Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Tài nguyên môi trường, Luật Trưng cầu ý dân… Phối hợp với các Hội Luật gia huyện, thị, thành phố tiến hành khảo sát về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, địa bàn dân cư… nhằm xây dựng mô hình trung tâm pháp luật cộng đồng tại các xã có điều kiện… đã có 41 đợt phổ biến, tuyên truyền tập trung tại các trung tâm, có 2.410 người tham gia; tổ chức tuyên truyền lưu động 9 cuộc tại địa bàn dân cư, có 316 người dự; tổ chức 16 đợt trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật.Các Hội luật gia huyện, thị nhận Bằng khen của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam tặng

Trong năm 2016, Hội Luật gia tỉnh tiếp tục tham gia đóng góp các dự thảo Luật bằng nhiều hình thức thích hợp theo yêu cầu của TW Hội và lãnh đạo địa phương. Phối hợp với UBMTTQ cùng các ban, ngành, đoàn thể thực hiện việc giám sát thi hành pháp luật tại địa phương. Phối hợp với một số địa phương có điều kiện chuẩn bị thủ tục pháp lý, nhân sự và các yêu cầu khác để thành lập trung tâm tư vấn pháp luật theo Nghị quyết Ban Chấp hành Tỉnh hội nhiệm kỳ 2012-2017.


Hội Luật gia tỉnh tặng Giấy khen cho 9 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015.

Dịp này, Hội Luật gia tỉnh được Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tặng danh hiệu - Cờ Thi đua Hội Luật gia Việt Nam; Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 4 cá nhân; Hội Luật gia tỉnh tặng Giấy khen cho 9 tập thể và 24 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015./.

Lê Cánh

Chia sẻ bài viết