Tiếng Việt | English

23/06/2022 - 16:13

Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 6/2022  

Chiều 23/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 6/2022. Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Huỳnh Văn Thanh chủ trì hội nghị. Hội nghị trực tuyến đến 75 điểm cầu cấp huyện và cấp xã với gần 1.900 đại biểu tham dự.

Thiếu tá Trương Quốc Dũng – Phó trưởng Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Công an tỉnh thông tin một số nội dung tại hội nghị

Tại hội nghị, các báo cáo viên được nghe Thiếu tá Trương Quốc Dũng – Phó trưởng Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Công an tỉnh thông tin về chuyên đề “Quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và 60 năm truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân”, và một số thành tích tiêu biểu của lực lượng Công an tỉnh Long An.

Hội nghị được trực tuyến xuống các điểm cầu cấp huyện và cấp xã

Bên cạnh đó, các báo cáo viên được Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Huỳnh Văn Thanh thông tin về tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước 6 tháng đầu năm; dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại 6 tháng cuối năm.

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Huỳnh Văn Thanh đề nghị các báo cáo viên tập trung một số nhiệm vụ trong công tác tuyên truyền

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Huỳnh Văn Thanh đề nghị các báo cáo viên cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền đậm nét 2 chuyên đề tại hội nghị. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo các Huyện ủy, Thành ủy, các đơn vị trực thuộc cần tuyên truyền nội dung, kết quả tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV; tuyên tuyền tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cũng như của tỉnh, đặc biệt lưu ý tuyên truyền 3 chương trình đột phá, 3 công trình trọng điểm của tỉnh, công tác giải phóng mặt bằng tạo đồng thuận trong nhân dân, quá trình chuyển đổi số,... và tuyên truyền một số ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm của đất nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết