Tiếng Việt | English

16/05/2024 - 14:44

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 5/2024  

Ngày 16/5, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - Phan Xuân Thủy chủ trì Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 5/2024 tại Hà Nội. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến gần 1.800 điểm cầu trên toàn quốc. Chủ trì tại điểm cầu tỉnh Long An có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Trần Hoàng Nhân.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Trần Hoàng Nhân chủ trì tại điểm cầu tỉnh Long An

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Thiếu tướng Phạm Công Nguyên - Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, Tư pháp (Bộ Công an) trình bày chuyên đề: “Những nội dung quan trọng của Luật Căn cước; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và 05 dự án Luật do Bộ Công an chủ trì, tham mưu trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV”. 

Với Luật Căn cước, ngày 27/11/2023, tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Căn cước năm 2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024. Luật Căn cước năm 2023 có 07 chương, 46 điều và có 13 nội dung mới, sửa đổi, bổ sung so với Luật Căn cước công dân năm 2014. Để triển khai thi hành Luật Căn cước năm 2023, hiện Bộ Công an đã hoàn thiện hồ sơ để trình Chính phủ ban hành Nghị định và Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định chi tiết thi hành Luật. 

Thiếu tướng Phạm Công Nguyên - Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, Tư pháp (Bộ Công an) trình bày chuyên đề

Về Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã được thông qua ngày 28/11/2023, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024. Để triển khai thi hành Luật này, hiện Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 và Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 14/2024/TT-BCA ngày 22/4/2024 quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. 

05 dự án Luật do Bộ Công an chủ trì, tham mưu trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV gồm dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ; dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi); dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi) và dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Các đại biểu dự hội nghị

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được nghe Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải - Nguyễn Danh Huy trình bày chuyên đề: “Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại theo tinh thần Kết luận số 72-KL/TW ngày 23/2/2024 của Bộ Chính trị”.

Trong đó, xoay quanh về những thành tựu về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đã đạt được sau khi Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 tại Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; những tồn tại, hạn chế, chưa theo kịp nhu cầu phát triển do đó tiếp tục được xác định là một trong những đột phá chiến lược để thúc đẩy phát triển KT-XH và cơ cấu lại nền kinh tế và các giải pháp cụ thể để thực hiện.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - Phan Xuân Thủy đề nghị, Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, các tổ chức chính trị xã hội, đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở tập trung tuyên truyền những nội dung các đồng chí báo cáo viên đã thông tin và tài liệu được cung cấp tại hội nghị.

Bên cạnh đó, ông Phan Xuân Thủy cũng đề nghị Ban Tuyên giáo các Tỉnh uỷ, Thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc Trung ương đẩy mạnh tuyên truyền về các Nghị quyết về xây dựng Đảng, đặc biệt là những kết quả nổi bật về xây dựng KT-XH trong những tháng đầu năm 2024; các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển KT-XH trong thời gian tới bằng nhiều cách làm đa dạng như tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng,... Đồng thời, tuyên truyền về kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV theo tài liệu được cung cấp.

Ngoài ra, cần tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước như kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2024; kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024); kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ (21/7/1954 - 21/7/2024),.../.

Khánh Duy

Chia sẻ bài viết