Tiếng Việt | English

16/07/2015 - 10:54

Long An: 6 tháng đầu năm, tình hình tội phạm giảm 21,36%

Quang cảnh hội nghị

Đảng ủy Công an tỉnh Long An vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác lãnh đạo trong 6 tháng đầu năm 2015. Thiếu tướng Phan Chí Thanh - Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

6 tháng qua, Đảng ủy tập trung lãnh đạo lực lượng công an các cấp trong tỉnh thực hiện có hiệu quả các mặt công tác trọng tâm, bảo đảm giữ vững ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh; tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, giải pháp của Đảng và Nhà nước trên lĩnh vực bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; củng cố, phát triển phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chủ động, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều kế hoạch, phương án, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch; nhất là triển khai kế hoạch bảo vệ Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng. Trong 6 tháng đầu năm, tội phạm giảm 21,36% so với cùng kỳ; tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 84,3%, tình hình tai nạn giao thông đường bộ giảm cả 3 tiêu chí.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Công an tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhất là công tác học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận của hội nghị Ban chấp hành Trung ương; tổ chức sinh hoạt tài liệu tuyên truyền nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc; kết quả Đại hội Đảng cấp cơ sở và tình hình thế giới, khu vực có liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự của lực lượng công an. Qua đó, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần tận tụy với công việc, thái độ phục vụ nhân dân./.

Yến Trinh

Chia sẻ bài viết