Tiếng Việt | English

30/07/2015 - 16:11

Long An: Đại hội Đảng bộ huyện Mộc Hóa-Quan tâm nhiều đến sản xuất nông nghiệp

Sáng 30-7, Đại hội (ĐH) Đại biểu Đảng bộ huyện Mộc Hóa khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020 bước sang ngày làm việc thứ 2. Các đại biểu tiếp tục thảo luận ở tổ, đóng góp dự thảo văn kiện ĐH của Trung ương, tỉnh và huyện.

Đại biểu tập trung thảo luận

Hầu hết các ý kiến của đại biểu đều thống nhất với bố cục dự thảo Báo cáo chính trị ĐH của Trung ương, tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị nội dung báo cáo cần viết ngắn gọn lại nhưng vẫn đảm bảo nội dung và có đánh giá, nhận xét, số liệu minh họa rõ ràng.

Đại biểu tham gia phát biểu ý kiến

Với dự thảo Nghị quyết ĐH Đảng bộ huyện lần thứ XI, một số đại biểu đề nghị cần đầu tư xây dựng đê bao lửng theo hướng tập trung không nên dàn trải như bây giờ; nên quy hoạch khu khai thác hầm đất tập trung, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân về sau.

Bên cạnh đó, các đại biểu đặc biệt quan tâm đến tình hình sản xuất nông nghiệp, đề nghị Nhà nước cần tiếp tục hỗ trợ vốn sản xuất, thu mua tạm trữ lúa, chuyển giao khoa học công nghệ và tìm đầu ra cho sản phẩm, giúp nông dân thoát khỏi điệp khúc “được mùa-rớt giá”./.

Sông Măng

 

Chia sẻ bài viết