Tiếng Việt | English

22/02/2024 - 18:16

Long An đẩy mạnh thực hiện và giải ngân đầu tư công ngay từ đầu năm

UBND tỉnh Long An chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương tập trung các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, đôn đốc đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công ngay những tháng đầu năm 2024.

Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Trương Văn Liếp, năm 2023, UBND tỉnh đã phân bổ 9.845,9 tỉ đồng kế hoạch đầu tư công và đến ngày 31/01/2024 giải ngân 9.779,4 tỉ đồng, đạt 99,32%.

Đến ngày 19/02/2024, tỉnh giải ngân 1.272,62 tỉ đồng, đạt 17,41% kế hoạch đã giao

Trong năm 2024, Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn cho tỉnh Long An 8.649,38 tỉ đồng; HĐND tỉnh đã giao kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước năm 2024 tại Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 11/12/2023, tổng vốn ngân sách Nhà nước năm 2024 bằng kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. UBND tỉnh đã phân bổ 7.309,85 tỉ đồng, đến ngày 19/02/2024, tỉnh giải ngân 1.272,62 tỉ đồng, đạt 17,41% kế hoạch đã giao.

UBND tỉnh tổ chức vận hành có hiệu quả Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024; bảo đảm quí 1/2024 phải có khối lượng thực hiện, giải ngân tối thiểu 20% kế hoạch.

Bên cạnh đó, tỉnh tập trung đôn đốc, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước; khẩn trương đẩy nhanh triển khai 3 công trình trọng điểm và các công trình thuộc Chương trình huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ phục vụ phát triển công nghiệp, đô thị vùng kinh tế trọng điểm đề ra tại Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh;.../.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết