Tiếng Việt | English

26/02/2020 - 09:55

Long An: Gần 420.000ha được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An, đến nay, toàn tỉnh hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) lần đầu cho hầu hết đối tượng sử dụng đất với 1.185.638 giấy CNQSDĐ. Trong đó, có 1.258.026 thửa đất đã được cấp GCNQSDĐ, với tổng diện tích là 419.947,97ha, đạt 98,2% so với tổng diện tích là 427.615,79ha.

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đạt trên 98%

Theo đó, việc cấp GCNQSDĐ của đất sản xuất nông nghiệp đạt 98,18%, đất lâm nghiệp đạt 97,82%, đất nuôi trồng thủy sản 99,75%, đất ở nông thôn 98,58%, đất ở đô thị 99,37%, đất chuyên dùng 99,38%.

Đối với trường hợp giao nền tái định cư sau khi thu hồi đất, toàn tỉnh đã cấp 16.559 GCNQSDĐ cho chủ đầu tư, tổng số nền bố trí tái định cư cho người dân 18.553 nền, số nền đã giao cho người dân là 17.258 nền (93%). Cơ quan có thẩm quyền đã cấp 15.075 GCNQSDĐ cho người dân, số nền người dân đã xây dựng nhà ở là  5.411 nền.

Người dân xây nhà trong khu tái định cư chưa nhiều

Được biết, trong thời gian tới, ngành Tài nguyên và Môi trường Long An tiếp tục thực hiện Kết luận số 720-KL/TU ngày 29/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ kịp thời các địa phương thực hiện nhiệm vụ đo đạc, kiểm đếm, xây dựng và xác định đơn giá bồi thường. Đồng thời, tích cực phối hợp các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đề xuất về công tác tái định cư, bồi thường giải phóng mặt bằng, rút ngắn thời gian xác định giá đất./.

Minh Đăng

Chia sẻ bài viết