Tiếng Việt | English

24/07/2019 - 15:49

Long An hợp nhất 12 Chi cục thuế thành 6 Chi cục thuế khu vực

Sáng 24/7, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Thuế - Vũ Xuân Bách công bố Quyết định số 929/QĐ-BTC, ngày 31/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hợp nhất Chi cục thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Long An.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Thuế - Vũ Xuân Bách công bố Quyết định số 929/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Theo đó, Long An thành lập 6 Chi cục thuế khu vực trên cơ sở hợp nhất 12  Chi cục thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh. Cụ thể: Hợp nhất Chi cục Thuế huyện Đức Hòa và Chi cục Thuế huyện Đức Huệ thành Chi cục Thuế khu vực Đức Hòa – Đức Huệ; hợp nhất Chi cục Thuế huyện Tân Thạnh và Chi cục Thuế huyện Thạnh Hóa thành Chi cục Thuế khu vực Tân Thạnh – Thạnh Hóa; hợp nhất Chi cục Thuế thị xã Kiến Tường và Chi cục Thuế huyện Mộc Hóa thành Chi cục Thuế khu vực Kiến Tường – Mộc Hóa; hợp nhất Chi cục Thuế huyện Vĩnh Hưng và Chi cục Thuế huyện Tân Hưng thành Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Hưng – Tân Hưng; hợp nhất Chi cục Thuế huyện Châu Thành và Chi cục Thuế huyện Tân Trụ thành Chi cục Thuế khu vực Châu Thành – Tân Trụ; hợp nhất Chi cục Thuế TP.Tân An và Chi cục Thuế huyện Thủ Thừa thành Chi cục Thuế khu vực Tân An – Thủ Thừa.

Trao quyết định thành lập Chi cục Thuế khu vực Tân An - Thủ Thừa

Trao quyết định thành lập Chi cục Thuế khu vực Châu Thành - Tân Trụ

Các chi cục thuế khu vực trên chính thức đi vào hoạt động vào ngày 05/8. Như vậy, hiện nay, Long An có 6 chi cục thuế khu vực và 3 Chi cục Thuế huyện Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc trực thuộc Cục Thuế tỉnh./.

Thanh Tuyền

Chia sẻ bài viết