Tiếng Việt | English

24/07/2019 - 09:48

Ly hôn ở gia đình trẻ ngày càng tăng, do đâu?

Hiện nay, một số cặp vợ chồng, nhất là vợ chồng trẻ sẵn sàng ly hôn chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ, họ không còn trân trọng hôn nhân như những thế hệ trước