Tiếng Việt | English

16/08/2015 - 21:08

Míttinh kỷ niệm 70 năm Quốc dân Đại hội Tân Trào tại Tuyên Quang

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đọc diễn văn tại buổi lễ. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Sáng 16/8, lễ míttinh quy mô lớn kỷ niệm 70 năm Quốc dân Đại hội Tân Trào đã diễn ra trọng thể tại Quảng trường Tân Trào (xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang).

Đây cũng là một trong những sự kiện lớn được tổ chức nhân 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Buổi lễ được truyền hình, truyền thanh trực tiếp để đồng bào, đồng chí cả nước cùng theo dõi.

Dự lễ kỷ niệm có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; các Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Nguyễn Thị Kim Ngân.

Trước lễ míttinh, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới dâng hương tại di tích lịch sử Đình Tân Trào; dâng hương, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại lán Nà Nưa - nơi Lãnh tụ Hồ Chí Minh đã ở, làm việc để chỉ đạo việc chuẩn bị tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

Quốc dân Đại hội Tân Trào được coi là “Hội nghị Diên Hồng” do Chủ tịch Hồ Chí Minh tập hợp với 60 đại biểu ba miền Bắc-Trung-Nam trước vận mệnh có tính chất lịch sử trọng đại của nước nhà.

Sự kiện quan trọng này đã được tổ chức vào ngày 16-17/8/1945 tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương. Từ đây, Lệnh tổng khởi nghĩa đã được phát đi toàn quốc để đấu tranh giành lại chính quyền.

Phát biểu tại lễ míttinh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ, Quốc dân Đại hội Tân Trào là một sự kiện lịch sử cách mạng, thể hiện ý chí mạnh mẽ, tinh thần đoàn kết nhất trí của toàn thể dân tộc trong giờ phút quyết định vận mệnh của đất nước, quyết tâm thực hiện đường lối tổng khởi nghĩa, xóa bỏ chế độ nô dịch thực dân, phong kiến, thi hành chính sách 10 điểm của Việt Minh, đặt cơ sở pháp lý đầu tiên cho một chế độ mới.

Đây là thắng lợi lớn của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc đánh giá đúng tình hình cách mạng trong nước và thế giới, chớp đúng thời cơ giành chính quyền. Những quyết nghị Đại hội thông qua là bước thực thi dân chủ, xây dựng Nhà nước do nhân dân làm chủ, quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước theo tư tưởng của Người ngay trong tiến trình đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Từ những quyết sách của Đại hội, toàn thể nhân dân Việt Nam đã nhất tề khởi nghĩa giành chính quyền, đưa cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng 8/1945 đến thắng lợi hoàn toàn.

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng tuyên bố bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, trải qua gần 70 năm, từ Quốc dân Đại hội Tân Trào tiến tới sự ra đời của Quốc hội khóa 1 đến nay, 13 khóa Quốc hội, nhiệm kỳ hoạt động Quốc hội là quá trình liên tục kế thừa, không ngừng đổi mới cả về tổ chức và hoạt động, Quốc hội đã đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chiến lược trong từng giai đoạn cách mạng.

Trong quá trình đó, Quốc hội đã phát huy vai trò, vị trí là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, đóng góp to lớn và quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu.

Hoạt động lập hiến, lập pháp ngày càng được đẩy mạnh, Quốc hội đã thông qua 5 bản Hiến pháp tạo lập nền tảng chính trị, pháp lý cho sự phát triển ổn định và bền vững của đất nước. Công tác giám sát được đổi mới, nâng cao hiệu quả. Quốc hội quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới, trước những diễn biến phức tạp của tình hình trong nước và quốc tế, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc rất nặng nề. Phát huy tinh thần của Quốc dân Đại hội, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta nguyện nỗ lực phấn đấu, đoàn kết một lòng, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, đưa đất nước ngày càng phát phát triển, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Tinh thần Quốc dân Đại hội sẽ mãi mãi là bài học lịch sử quý báu cần được vận dụng sáng tạo trong công cuộc đổi mới đất nước, đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Quốc hội để xây dựng một Quốc hội của dân, do dân, vì dân, thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, góp phần cùng toàn quân, toàn dân ta thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tại buổi lễ, đại diện thế trẻ tỉnh Tuyên Quang phát biểu, hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng, kiên cường, bất khuất của các thế hệ cha anh đi trước, tinh thần Quốc dân Đại hội Tân Trào, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, lao động, học tập xứng đáng là tuổi trẻ trên quê hương Cách mạng, Thủ đô kháng chiến.

Sau lễ míttinh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các đồng chí lãnh đạo đã tới thăm hỏi một số gia đình cách mạng nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng hoạt động trong thời kỳ Tổng khởi nghĩa Tháng 8 tại xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết