Tiếng Việt | English

29/01/2016 - 10:34

Ngành Y tế Long An quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Đảng bộ ngành Y tế hiện có 13 chi bộ trực thuộc, với 169 đảng viên. Năm 2015, 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, 7 chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh.

Trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích tốt

Ngành chủ động đề ra biện pháp giáo dục, ngăn ngừa sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

Năm 2016, ngành phấn đấu có ít nhất 8 chi bộ đủ điều kiện xem xét chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh, không có tổ chức Đảng yếu kém; ít nhất 3 chi bộ đăng ký xây dựng chi bộ kiểu mẫu; có 95% trở lên đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp ít nhất 6 đảng viên.

Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh - Hoàng Đình Cán đề nghị, năm 2016, Đảng uy ngành tiếp tục xây dựng đơn vị đoàn kết, trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng gắn với việc học tập và làm theo gương Bác. Đặc biệt, cần xây dựng đội ngũ cán bộ y tế có đạo đức, tinh thần trách nhiệm và không ngừng nâng cao về chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Dịp này, Đảng ủy ngành trao giấy khen cho 19 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 2 tập thể trong sạch, vững mạnh tiêu biểu./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết