Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Ngày quốc tế thiếu nhi: Ám ảnh ánh mắt trẻ tàn tật!

Với các bé mồ côi bị bại não, khuyết tật, thì “Lắng nghe trẻ em nói” thật sự không thể “theo cách thông thường”.

Tháng hành động vì trẻ em năm nay được phát động từ ngày 1/6 đến 30/6 với chủ đề “Lắng nghe trẻ em nói” nhằm thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em. Đây là một trong bốn nhóm quyền cơ bản của trẻ em theo Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền của trẻ em. Thế nhưng ở những nơi như Trung tâm phục hồi chức năng tr