Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Công an huyện Tân Trụ

Nhận cờ thi đua Vì an ninh Tổ quốc

Năm nay, Công an (CA) huyện Tân Trụ đón xuân trong niềm phấn khởi nhận cờ Thi đua xuất sắc của Bộ CA. Để có được thành tích nêu trên, năm 2014, cán bộ, chiến sĩ CA huyện Tân Trụ đã tích cực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.Trong năm, CA huyện đã mở 4 đợt cao điểm tấn công tội phạm và tệ nạn xã hội; triển khai các kế hoạch chuyên đề phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là duy trì lực lượng tuần tra (lực lượng 09) phòng, chống tội phạm và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Tập trung tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, Nghị định 171/CP của Chính phủ và các văn bản khác liên quan đến trật tự, an toàn giao thông trong các trường học và khu dân cư; tổ chức tuần tra, kiểm soát 912 lượt, lập biên bản xử lý 2.028 trường hợp vi phạm, xử phạt hành chính trên 2 tỉ đồng. Qua đó, tình hình tai nạn giao thông giảm về số vụ, số người chết và bị thương.

Quần chúng có thành tích truy bắt tội phạm luôn được khen thưởng kịp thời

Công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) được đặc biệt chú trọng, đã chủ động tham mưu Huyện ủy, UBND huyện có kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới; triển khai thực hiện tốt Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ. Tập trung triển khai Nghị định số 80/NĐ-CP của Chính phủ về tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù; xây dựng khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí số 19 về ANTT. Huyện củng cố, nhân rộng các mô hình trong phong trào, nhất là mô hình “Ánh sáng phòng, chống tội phạm”, “Gậy phòng gian”, “Mỗi đoàn viên, hội viên là an ninh viên”, “Đội Honda khách phòng, chống tội phạm”,… Đặc biệt, huyện chú trọng việc chọn, xây dựng mô hình mới phù hợp với địa bàn như “Cổng rào an ninh, trật tự” tại xã Bình Tịnh. Đơn vị luôn quan tâm đến công tác xây dựng lực lượng và xây dựng đơn vị. Qua đó, đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục pháp luật và truyền thống,… Lãnh đạo thực hiện hiệu quả việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Việc thực hiện tiêu chí “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, CA huyện đăng ký nội dung thực hiện và có kế hoạch “chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương đơn vị, quy trình công tác, việc chấp hành điều lệnh Công an nhân dân, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, có chọn điểm để thực hiện và nhân rộng.

Qua các đợt tấn công tội phạm, đơn vị được CA tỉnh và UBND huyện tặng 8 giấy khen cho tập thể và 38 giấy khen cho cá nhân.

Với thành tích nêu trên, năm 2014, CA huyện Tân Trụ được Bộ CA tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua vì ANTQ.

Công Xi

Chia sẻ bài viết