Tiếng Việt | English

24/01/2024 - 13:21

Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và thông tin đối ngoại  

Sáng 24/01, Ban Chỉ đạo về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (BCĐ 35) và thông tin đối ngoại tỉnh Long An tổ chức tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và công tác thông tin đối ngoại tỉnh năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng 2 BCĐ của tỉnh - Nguyễn Thanh Hải.

Đại biểu dự hội nghị

Trong năm 2023, BCĐ 35 các cấp chủ động trong công tác thông tin, tuyên truyền; đồng thời, định hướng dư luận xã hội, tích cực đấu tranh phản bác, tháo gỡ thông tin xấu, độc trên Internet và mạng xã hội. Qua đó, nâng cao nhận thức, ổn định tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, thúc đẩy phát triển KT-XH, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Nguyễn Thanh Hải tặng hoa và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân, tập thể có thành tích trong hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Năm qua, công tác thông tin đối ngoại được BCĐ công tác thông tin đối ngoại các cấp triển khai đồng bộ, kịp thời ngay từ đầu năm, bám sát chỉ đạo của BCĐ công tác thông tin đối ngoại Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các cấp, các ngành, đơn vị trong tỉnh nhận thức được vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại; đồng thời, tập trung quán triệt, triển khai có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ theo Kế hoạch số 05-KH/BCĐ, ngày 22/3/2023 của BCĐ công tác thông tin đối ngoại tỉnh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Hoạt động thông tin, quảng bá về hình ảnh con người, quê hương Long An đến bạn bè trong nước, khu vực và quốc tế được thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và mang lại hiệu quả.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Nguyễn Thanh Hải tặng hoa và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác thông tin đối ngoại năm 2023

Tỉnh có nhiều sản phẩm cụ thể, những cách làm mới, hiệu quả phục vụ công tác thông tin đối ngoại của địa phương. Đó là việc phối hợp các cơ quan báo chí ngoài tỉnh xây dựng các ấn phẩm tuyên truyền, thông tin đối ngoại, khai thác hiệu quả các kênh thông tin, tuyên truyền, đặc biệt là trên Internet và mạng xã hội,...; việc sử dụng các ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động tuyên truyền song ngữ;...

Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và ngoại ngữ cho lực lượng cán bộ, công chức, viên chức được các cấp, các ngành, đơn vị quan tâm triển khai, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác thông tin đối ngoại tại địa phương, đơn vị.

Lãnh đạo tỉnh trao chứng nhận cho đại diện các tập thể đoạt giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cấp tỉnh năm 2023

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Nguyễn Thanh Hải yêu cầu, thời gian tới, hoạt động của 2 BCĐ tỉnh cần phải được tăng cường, hiệu quả thiết thực hơn nữa.

Đối với BCĐ 35, ông đề nghị, cần thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Củng cố, xây dựng lực lượng, duy trì và phát triển trang mạng xã hội của BCĐ 35 tỉnh và các trang, nhóm ở địa phương. Phát huy vai trò tổ giúp việc, vận động thành viên tham gia viết tin, bài đấu tranh phản bác theo sự phân công BCĐ 35 tỉnh. Tăng cường công tác nghiên cứu, nắm bắt dư luận, kịp thời phản ánh, đề xuất thực hiện các biện pháp ngăn chặn, đấu tranh phản bác sắc bén các quan điểm, luận điệu xuyên tạc, những thông tin sai trái của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội,…

Khen thưởng các cá nhân đoạt giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cấp tỉnh năm 2023

Đối với hoạt động công tác thông tin đối ngoại, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, tiếp tục quán triệt đường lối, quan điểm chỉ đạo của Đảng về vai trò, vị trí quan trọng của công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới. Tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong quá trình hội nhập quốc tế, nhất là các sự kiện chính trị đối ngoại quan trọng của đất nước, tỉnh; những thành tựu của Việt Nam, Long An;…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Nguyễn Thanh Hải phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Dịp này, có 10 tập thể, 20 cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích tiêu biểu trong hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023; có thành tích tiêu biểu trong hoạt động thông tin đối ngoại năm 2023.

Cũng tại hội nghị, BCĐ 35 tỉnh cũng trao giấy chứng nhận và tặng thưởng cho 19 cá nhân, tập thể đoạt giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cấp tỉnh năm 2023./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết